Ukrainian daily wins News by the Ukrainian Women’s Guard April 01.2022/ Українські щоденні перемоги. Новини Української Жіночої Варти 01.04.2022 (Українською, English, POLSKI, Deutsch)

Українські щоденні перемоги.

 Новини Української Жіночої Варти 1.04.2022

 

✅ У Херсонській області ЗСУ визволили від загарбників і взяли під контроль 11 населених пунктів — Нововоронцовку, Малу Шестерню, Новогригорівку, Тополине, Князівку, Краснівку, Свободне, Кам’янку, Пригір’я, Кочубєївку, Орлове.

 ✅ Російські окупанти залишили практично весь Броварський район Київської області, ЗСУ продовжують зачистку населених пунктів від ворога. Підрозділи Збройних сил України також звільнили від окупантів Бучу! А крім того, під контроль повернено Бородянку в Бучанському районі. Звільнено також селище Іванків.

 ✅ Україна продовжує проводити успішні, але обмежені контратаки на схід та північний схід від Києва — огляд британської розвідки. Зазначається також, що українські сили відбили села Слобода та Лукашівка на південь від Чернігова, і тепер розташовані вздовж одного з основних шляхів постачання між містом та Києвом.

✅ Велика Британія відправить до України більше летального озброєння для протистояння російській агресії, зокрема артилерію більшої дальності і більше зенітних ракет.

✅ Австралія відправить в Україну бронетехніку на запит президента Зеленського — зокрема країна надасть транспортер Bushmasters.

 ✅ Міноборони Німеччини ухвалило рішення про перше постачання Україні бронетехніки від держави НАТО. Йдеться про 56-58 БМП, що оснащені гарматою і кулеметами — наразі вони знаходяться у Чехії.

 ✅ У Запорізькій області відбувся обмін полоненими. Вдалося повернути 86 українських військовополонених, зокрема 15 жінок. Вони вже у безпеці. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

✅ На поточний момент окупантів на майданчику Чорнобилької АЕС не перебуває — Держагентство з управління зоною відчуження.

✅ Деморалізовані російські війська в Україні відмовляються виконувати накази, знищують свою зброю та випадково збили власний літак. Проце повідомляє глава британської спецслужби GCHQ.

✅ «Нас забрали і хотіли, щоб ми померли, а наші старші отримали «героїв» — частина військових із так званої «Південної Осетії» відмовилася брати участь у війні проти України та самостійно повернулася до Цхінвалі.

 ✅ На Львівщині відкрили нове газове родовище, про що розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький. За словами Козицького, це було причиною вчорашніх звуків, схожих на вибухи — «це звуки, під які російський газ піде за курсом їхнього корабля».

 ✅ Верховна Рада схвалила закон, що дозволить націоналізувати майно росіян та українців, які публічно заперечують російсько-українську війну.

✅  Запрацювала інтерактивна карта з інформацією про події широкомасштабного російського вторгнення в Україну. Ресурс доступний за посиланням: https://wartoday.info/

На інтерактивній карті систематизується інформація про:

 • втрати окупаційних військ: знищену техніку та живу силу ворога,
 • полонених окупантів,
 • воєнні злочини, викрадення людей, мародерство росіян в Україні,
 • українських біженців,
 • спротив мешканців, які опинилися на тимчасово окупованих територіях.  

Українська Жіноча Варта

ПІДТРИМАЙТЕ НАС 

donate Ukrainian Women’s Guard PayPal  mail:    [email protected]

Підписуйтеся на наші канали та сторінки

https://www.facebook.com/UkrZhinochaVarta

https://t.me/UWguardNewsEN

https://t.me/zhinkavarta

https://t.me/uaguard 


 

ENGLISH

Ukrainian Daily Wins

News by Ukrainian Women’s Guard

April 01, 2022

✅ In Kherson Oblast, the Armed Forces of Ukraine liberated from invaders and took control over 11 localities, including Novovorontsovka, Mala Shesternya, Novohryhorivka, Topolyne, Knyazivka, Krasnivka, Svobodne, Kamyanka, Pryhirya, Kochubeivka, Orlove.

 ✅ Russian troops left almost the entire Brovary district of Kyiv oblast. The Armed Forces of Ukraine continued the mopping-up operation to root out the enemy. Units of the Armed Forces of Ukraine also liberated Bucha from russian soldiers. In addition, Borodyanka in the Bucha district was brought back under Ukrainian control. The village of Ivankiv was also liberated.

✅ Ukraine continues the successful but limited offensive to the east and northeast of Kyiv, British intelligence says. Ukrainian military forces recaptured the villages of Sloboda and Lukashivka south of Chernihiv. They are now stationed along one of the main supply routes between Chernihiv and Kyiv.

✅ Great Britain will send more lethal weapons to Ukraine to resist russian aggression, including long-range artillery and more anti-aircraft missiles.

 

✅ Australia will send armored vehicles to Ukraine following President Zelensky’s request. Specifically, the country will ship Bushmaster protected mobility vehicles.

✅ The German Ministry of Defense has decided to supply Ukraine with armored vehicles from NATO for the first time. We are talking about 56-58 infantry fighting vehicles, equipped with guns and machine guns, which are currently located in the Czech Republic.

✅ Deputy Head of the Ukrainian Presidential Office Kyrylo Tymoshenko announced that prisoners were exchanged in Zaporizhzhia Oblast. 86 Ukrainian prisoners of war, including 15 women, were returned back home. They are already safe. 

✅ According to the State Agency for Exclusion Zone Management, hostile russian troops are not on the site of the Chernobyl NPP. 

✅ The head of the British secret service GCHQ reported that demoralized russian troops in Ukraine refuse to obey orders, destroy their weapons and accidentally shot down their own plane.

✅ “We were taken away. They wanted us to die and our command to be awarded the “hero” title”. Some military personnel from the so-called “South Ossetia” refused to take part in the war against Ukraine and spontaneously returned to Tskhinvali.

✅ According to the Head of Lviv Military Administration Maksym Kozytsky, new gas field was discovered in Lviv which caused explosion-like sounds. “These sounds will make russian gas follow the same route as the infamous russian ship”. 

 ✅The Verkhovna Rada of Ukraine passed the law legalizing nationalization of the property of russians and Ukrainians who publicly deny the Russo-Ukrainian war. 

✅  The interactive map with updates on russian attacks on Ukraine has been launched. You can find it at: https://wartoday.info/

The map includes the information on:

 • the enemy’s losses: destroyed machinery and casualties among manpower
 • captivated troops
 • war crimes, abductions and looting of russians in Ukraine
 • Ukrainian refugees
 • resistance of residents on the temporarily occupied territories.

Ukrainian Women’s Guard

ПІДТРИМАЙТЕ НАС 

donate Ukrainian Women’s Guard PayPal  mail:    [email protected]

Підписуйтеся на наші канали та сторінки

Subscribe to our channels and pages

https://www.facebook.com/UkrZhinochaVarta

https://t.me/UWguardNewsEN

https://t.me/zhinkavarta

https://t.me/uaguard 


POLSKI

Codzienne Zwycięstwa Ukrainy

Nowości od Ukraińskiej Straży Kobiecej 01.04.2022

 

W obozie chersońskim SZU uwolniły od agresorów i wzięły pod kontrolę 11 miejscowości, Nowoworoncowkę, Małą Szesternię, Nowohryhoriwkę, Topołyne, Kniziwkę, Krasniwkę, Swobodne, Kamionkę, Pryhirja, Koczubejówkę, Orłowe. 

Rosyjscy okupanci opuściły prawie cały rejon browarski w obwodzie kijowskim. SZU kontynuują oczyszczenie miejscowości z sił wroga. Jednostki Sił Zbrojnych Ukrainy także wyzwoliły Buczę od okupantów! Ponadto wróciła pod kontrolę Ukrainy Borodzianka w regionie buczańskim. Wyzwolone zostało także osiedle typu miejskiego Iwanków. 

✅Ukraina kontynuuje udane, jednak ograniczone kontrataki w kierunkach wschodnim i północno-wschodnim od Kijowa – przegląd brytyjskiego wywiadu. Zaznacza się również, że wojska ukraińskie odbiły wsie Słoboda i Łukasiwka na południe od Czernichowa i teraz rozmieszczone są się wzdłuż jednej z głównych tras zaopatrzeniowych między Czernichowem a Kijowem.

✅Wielka Brytania wyśle do Ukrainy bardziej śmiercionośną broń, żeby przeciwdziałać agresji rosyjskiej, w tym artylerię dalekiego zasięgu oraz więcej rakiet przeciwlotniczych.

✅Australia wyśle do Ukrainy pojazdy opancerzone na prośbę prezydenta Zełenkiego, w szczególności dostarczy transportery opancerzone Bushmasters. 

✅MO Niemiec podjęło decyzję o pierwsyzch dostawach dla Ukrainy pojazdów opancerzonych od państw NATO. Chodzi o 56-58 bojowych wozów piechoty wyposażonych w działo o karabiny maszynowe. Obecnie pojazdy znajdują się w Czechach. 

W obwodzie zaborowskim odbyła się wymiana jeńców. Udało się odzyskać 86 ukraińskich jeńców wojennych, w tym 15 kobiet. Oni już znajdują się w bezpiecznym miejscu. O tym poinformował wiceprezes Biura Prezydenta Kyryło Tymoszenko. 

W chwili obecnej okupantów na terenie Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej nie ma – Agencja Państwowa ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia. 

Zdemoralizowane wojska rosyjskie w Ukrainie odmawiają wykonania rozkazów, niszczą swoją broń oraz przez przypadek zestrzeliły własny samolot. O tym powiadomił szef brytyjskiej służby specjalnej GCHQ.

“Nas zabrali i chcieli, żebyśmy zginęli, a nasze dowództwo dostało medale” – część żołnierzy z tzw. Osetii Południowej odmówiła brania udziału w wojnie z Ukrainą i sama wróciła do Ссhinwali. 

W obwodzie lwowskim odkryto nowe pole gazowe, o czym powiedział przewodniczący Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Maksym Kozycki. Według niego, właśnie to było przyczyną wczorajszych dźwięków podobnych do wybuchów: “To są dźwięki, pod akompaniament których rosyjski gaz pójdzie w kierunku ich statku”.

Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę, która pozwoli nacjonalizację majątku Rosjan i Ukraińców, którzy publicznie zaprzeczają wojnę rosyjsko-ukraińską.

✅  W sieci pojawiła się interaktywna mapa z informacjami o wydarzeniach związanych z inwazją Rosji w Ukrainę na dużą skalę. Materiały są dostępne pod linkem: https://wartoday.info/

Interaktywna mapa systematyzuje informacje o:

 • straty wojsk okupacyjnych: zniszczony sprzęt i siła żywa wroga,
 • schwytanych okupantach,
 • zbrodnie wojenne, porwania ludzi i grabieże dokonywane przez Rosjan w Ukrainie,
 • uchodźcy z Ukrainy,
 • opór mieszkańców, którzy okazali się na czasowo okupowanych terytoriach.

Ukrainian Women’s Guard

ПІДТРИМАЙТЕ НАС 

donate Ukrainian Women’s Guard PayPal  mail:    [email protected]

Підписуйтеся на наші канали та сторінки

Subscribe to our channels and pages

https://www.facebook.com/UkrZhinochaVarta

https://t.me/UWguardNewsEN

https://t.me/zhinkavarta

https://t.me/uaguard 


Deutsch

 

Ukrainische alltägliche Siege

Die Nachrichten von der Ukrainischen Weiblichen Wache

01.04.2022

✅ Im Gebiet Cherson befreiten die Streitkräfte der Ukraine 11 Ortschaften von den Invasoren und übernahmen die Kontrolle über sie, darunter Nowoworonzowka, Mala Schesternja, Nowohryhoriwka, Topolyn, Knjasiwka, Krasniwka, Swobodne, Kamjanka, Pryhirja, Kotschubejiwka und Orlowe.

 ✅ Die russischen Truppen verließen fast den ganzen Bezirk Browary im Gebiet Kyjiw. Die Streitkräfte der Ukraine setzten die Säuberungsaktion zur Ausrottung des Feindes fort. Einheiten der Streitkräfte der Ukraine befreiten auch Butscha von russischen Soldaten. Außerdem wurde Borodjanka im Bezirk Butscha wieder unter ukrainische Kontrolle gebracht. Das Dorf Iwankiw wurde ebenfalls befreit.

✅ Nach Angaben des britischen Geheimdienstes setzt die Ukraine ihre erfolgreiche, aber begrenzte Offensive im Osten und Nordosten von Kyjiw fort. Ukrainische Streitkräfte haben die Dörfer Sloboda und Lukaschiwka südlich von Tschernihiw zurückerobert. Sie sind nun entlang einer der wichtigsten Versorgungsrouten zwischen Tschernihiw und Kyjiw stationiert.

✅ Großbritannien wird mehr tödliche Waffen in die Ukraine schicken, um sich gegen die russische Aggression zu wehren, darunter Langstreckenartillerie und weitere Flugabwehrraketen.

 

✅ Australien wird auf Ersuchen des Präsidenten Zelenskyj gepanzerte Fahrzeuge in die Ukraine liefern. Konkret wird das Land geschützte Bushmaster-Mobilitätsfahrzeuge liefern.

 

✅ Das deutsche Verteidigungsministerium hat beschlossen, der Ukraine zum ersten Mal gepanzerte Fahrzeuge von der NATO zu liefern. Es handelt sich um 56-58 Schützenpanzer, die mit Kanonen und Maschinengewehren ausgestattet sind und sich derzeit in der Tschechischen Republik befinden.

 

✅ Der stellvertretende Leiter des ukrainischen Präsidialamtes Kyrylo Tymoschenko teilte mit, dass im Gebiet Saporischschja Gefangene ausgetauscht worden seien. 86 ukrainische Kriegsgefangene, darunter 15 Frauen, wurden in ihre Heimat zurückgebracht. Sie sind bereits in Sicherheit. 

 

✅ Nach Angaben der staatlichen Agentur für die Verwaltung der Sperrzone befinden sich keine feindlichen russischen Truppen auf dem Gelände des Kernkraftwerks Tschornobyl. 

 

✅ Der Leiter des britischen Geheimdienstes GCHQ berichtete, dass demoralisierte russische Truppen in der Ukraine sich weigern, Befehle zu befolgen, sie zerstören ihre Waffen und schossen versehentlich ihr eigenes Flugzeug ab.

 

✅ “Wir wurden weggebracht. Sie wollten, dass wir sterben und dass unser Kommando den Titel “Held” erhält”. Einige Militärangehörige aus dem sogenannten “Südossetien” weigerten sich, am Krieg gegen die Ukraine teilzunehmen und kehrten spontan nach Zchinwali zurück.

✅ Nach Angaben des Leiters der Lwiwer Militärverwaltung, Maksym Kosyzkyj, wurde in Lwiw ein neues Gasfeld entdeckt, das explosionsartige Geräusche verursacht. “Diese Geräusche werden dafür sorgen, dass das russische Gas denselben Weg einschlägt wie das berüchtigte russische Schiff”. 

 ✅Die Werchowna Rada der Ukraine hat ein Gesetz verabschiedet, das die Verstaatlichung des Eigentums von Russen und Ukrainern legalisiert, die den russisch-ukrainischen Krieg öffentlich leugnen. 

✅ Eine interaktive Karte mit Informationen über die Ereignisse der umfassenden russischen Invasion in der Ukraine wurde ins Netz gestellt. Die Ressource ist verfügbar unter: https://wartoday.info/

Die interaktive Karte systematisiert Informationen über:

 • Verluste der Besatzungstruppen: zerstörte feindliche Ausrüstung und Menschen.
 • Gefangene Besatzer.
 • Kriegsverbrechen, Entführung und Plünderung von Russen in der Ukraine.
 • Ukrainische Flüchtlinge.
 • Widerstand der in den vorübergehend besetzten Gebieten eingeschlossenen Einwohner.

Ukrainian Women’s Guard

ПІДТРИМАЙТЕ НАС 

donate Ukrainian Women’s Guard PayPal  mail:    [email protected]

Підписуйтеся на наші канали та сторінки

Subscribe to our channels and pages

https://www.facebook.com/UkrZhinochaVarta

https://t.me/UWguardNewsEN

https://t.me/zhinkavarta

https://t.me/uaguard