March 24, 2022. EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE SUPPORTED IMPOSING TOUGHER SANCTIONS ON RUSSIA, OUTLINING THE PLAN ON UKRAINE RECOVERY AND ITS FURTHER EU INTEGRATION (Українською, English, ITALIANO, ESPAÑOL, POLSKI,Hindi, Deutsch) /Video

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ КОМІТЕТ (EESC) ПІДТРИМАВ ПОСИЛЕННЯ САНКЦІЙ ПРОТИ РФ, ПІДГОТОВКУ ПЛАНУ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ І ЇЇ ПОДАЛЬШУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЮ

Анатолій Кінах, президент Українського союзу промисловців і підприємців та голова Національної тристоронньої соціально-економічної ради, виступив зі зверненням до Європейської спільноти на пленарній сесії Європейського економічного та соціального комітету (EESC).

Після 8 років військової агресії проти України росія розпочала безпрецедентну повномасштабну війну. Жертвами рф є мирні люди, міста і села нашої країни, атаковані російською авіацією та ракетами, танками, а також забороненою Женевською конвенцією зброєю. Україна вже рівно місяць героїчно протистоїть агресору, демонструючи незламність, єдність, захищаючи не лише себе, але й фактично весь демократичний світ. Нашій країні потрібна допомога: більше систем протиповітряної оборони, авіатехніка, тотальне нафтове ембарго  для рф, щоб ціна знищення миру та безпеки для росії стала непідйомною. 

 

Про це йшлося у виступі голови Національної тристоронньої соціально-економічної ради Анатолія Кінаха на пленарній сесії Європейського економічного та соціального комітету (EESC).

 

Лідер ділової спільноти України ще раз акцентував перед європейськими партнерами на масштабності воєнних злочинів, що вчиняють окупаційні війська в Україні. Жертвами російської агресії стало більше 120 українських дітей, кілька тисяч людей проти їх волі, насильницькими методами загарбники вивезли до росії. Їх подальша доля поки невідома, Україна боротиметься за повернення кожного свого громадянина.

 

«Рф чинить геноцид українського народу. В заблокованому росіянами Маріуполі знищено 90% всіх будівель та інфраструктури, більше 3 тис. загиблих мирних жителів. Окупанти не пропускають гуманітарні конвої, обстрілюють евакуаційні автобуси із жінками і дітьми. Ці злочини відбуваються в Чернігові, Харкові, на Київщині. Держава-терорист захоплює атомні станції в Україні, обстрілює їх, чим загрожує цілому світові. В Україні 11-12 млн стали вимушеними внутрішніми переселенцями. Понад 3 млн українців змушені виїхати до європейських країн. Це війна, якої Європа і світ не бачили вже давно. Це війна, на яку не можна закривати очі і обходитися напівзаходами», – наголосив Анатолій Кінах.

Через війну економіка також несе величезні збитки. У нашому уряді вже створена та працює група, яка займається оцінкою втрат для економіки внаслідок російської агресії. Попередні розрахунки становлять 565 мільярдів доларів.

«Це ті кошти, які будуть потрібні, щоб відновлювати нашу державу. І за кошти репарації рф, і за рахунок допомоги наших західних партнерів. Окрім того, війна рф проти України загрожує світовій продовольчій безпеці. Україна є найбільшим світовим експортером соняшникової олії. За даними Чиказької біржі, ціни на пшеницю нині досягли 14-річного максимуму. Станом на зараз близько 30% посівних площ будуть необроблені через військові дії, також є інформація, що рф мінує значні території. Про це треба говорити і карати агресора більш масштабно, не даючи йому часу на якісь маневри», – підкреслив голова НТСЕР.

24 березня Європейський економічний та соціальний комітет прийняв резолюцію, в якій рішуче засудив односторонню російську агресію проти України та причетність до цього білоруського режиму.

Комітет закликає інституції ЄС посилити тиск на росію, оперативно ввівши додаткові санкції та використовуючи всі інші наявні інструменти для негайного припинення військових дій рф на території України.

При цьому інститутам ЄС рекомендовано якнайшвидше розпочати конкретний діалог з Україною щодо процесу приєднання країни до Європейського Союзу відповідно до статті 49 Договору про ЄС.

EESC вітає дії тих європейських компаній, які вирішили піти з російського ринку, і закликає інші компанії також ставити гуманність та солідарність вище за економічні інтереси. Підтримано і процес зниження енергозалежності від російських енергоносіїв, бойкот товарів і послуг з рф.

В резолюції Комітету підкреслені зусилля урядів ЄС, особливо урядів Польщі, Словаччини та ін., які зберігають свої кордони відкритими для біженців з України, надають всю необхідну фінансову, медичну, продовольчу допомогу українцям. Комітет закликає Раду та Комісію ЄС надати додаткове фінансування цим країнам. 

Європейський економічний та соціальний комітет закликає ЄС та його держави-члени підготувати адекватну допомогу та план відновлення для України; наголошує, що рф повинна нести відповідальність за руйнування української інфраструктури і міст, компенсувати завдані збитки.

«Вдячні партнерам і за позицію щодо посиленої підтримки українського громадянського суспільства як в Україні, так і за її межами. Йдеться як і про розширення фінансування відповідних програм і грантів, так і більш широкого залучення українських громадських організацій, волонтерського руху тощо до  дискусій і рішень ЄС, котрі стосуються України», – підсумував голова НТСЕР Анатолій Кінах.

Нагадаємо, НТСЕР особливу увагу приділяє роботі з  іноземними партнерами в напрямку міжнародної ізоляції рф, як країни-терориста.

За нашої ініціативи Європейські економічні та соціальні ради – члени Міжнародної асоціації економічних та соціальних рад, призупиняють свою діяльність в Асоціації, в якій  наразі головує рф та скликають позачергові загальні збори. Міжнародна організація праці також засудила російську агресію та запровадила жорсткі обмеження щодо діяльності рф і її представників в МОП.
English

 

March 24, 2022. EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE SUPPORTED IMPOSING TOUGHER SANCTIONS ON RUSSIA, OUTLINING THE PLAN ON UKRAINE RECOVERY AND ITS FURTHER EU INTEGRATION 

 

Anatoliy Kinakh, President of the Ukrainian League of Industrialists and Entrepreneurs and the head of the National three-party social and economic council, has addressed the European community at the plenary session of the European Economic and Social Committee (EESC). 

 

After 8 years of the russian aggression against Ukraine, russia launched the unprecedented full-scale warfare against Ukraine. Among victims of this aggression are civilians, cities and villages of our country attacked by the russian aviation and missiles, tanks and other weapons banned by the Geneva convention. Ukraine has already withstood the russian aggression for a month by displaying resilience, unity, and defending not only our borders, but in fact all democratic worlds. Our country needs support: more air defense systems, aircraft, total oil embargo for russia so that russia would pay a high price for destroying peace and security and could not carry this heavy burden. 

The speech of the head of the National three-party social and economic council Anatoliy Kinakh focused on these issues at the EESC plenary session. 

The Ukrainian business community leader drew the attention of his European colleagues to the scale of russian war crimes against Ukraine. Over 120 Ukrainian kids fell victims to russian aggression. Several hundred people were forcibly taken against their will to russia. We know nothing about their fate. Ukraine will make every effort to return Ukrainians back home.

“Russia commits genocide against the Ukrainian people. In the besieged city of Mariupol 90 percent of all buildings and infrastructure were wiped out, over 3K people were killed. Hostile russian troops didn’t let the humanitarian convoy in and fired on evacuation buses with women and kids. These crimes are committed in Chernihiv, Kharkiv and Kyiv Oblasts. The terrorist country has been capturing and firing on the nuclear power stations in Ukrane posing great danger to the world. 11-12 million people have been internally displaced. Over 3 million Ukrainians had to flee from the war to the European Union. This is the war Europe and the world haven’t seen for ages. You can’t distance yourself from this war. Half measures will not help stop it,” stressed Kinakh. 

As a result of the war, the economy has been severely hit. The government created a special team to assess economic losses caused by the russian aggression. Based on our preliminary estimates, the losses amount to $565 billion. 

“These are the funds required to rebuild our country. These are russian reparations, and the financial support of our foreign partners. Moreover, the russian war against Ukraine poses risks to world food security. Ukraine is the world’s largest sunflower oil exporting country. Based on the Chicago stock exchange, wheat prices have reached their highest for the last 14 years. Around 30% of arable lands can’t be ploughed and tilled due to the warfare. We have some insider information on mining of vast territories by russians. We have to tell the truth and hold the aggressor accountable without giving him time to maneuver,” emphasized Kinakh. 

On March 24, EESC adopted the resolution condemning the unprovoked russian aggression against Ukraine as well as direct involvement of the Belarus regime in the war.

The Committee urges the EU institutions to increase pressure on russia by imposing additional sanctions and using all available instruments to put an end immediately to russian military actions in Ukraine.

At the same time, it is recommended that the EU institutions start a meaningful dialogue with Ukraine as soon as possible regarding the country’s accession to the European Union, in accordance with Article 49 of the EU Treaty.

The EESC welcomes the decision of those European companies that have decided to leave the russian market, and calls on other companies to put humanity and solidarity above economic considerations. Reducing energy dependence on russian energy sources, boycotting goods and services from russia is also an efficient step.

The Committee resolution recognized the efforts of the EU government, especially governments of Poland, Slovakia and other countries, to keep their borders open to Ukrainian refugees and to provide all necessary financial, medical, and food support to Ukrainians. The Committee urges the Council and the EU Commission to continue providing financial support to these countries.

The European Economic and Social Committee calls on the EU and its Member States to prepare a relevant assistance package and a recovery plan for Ukraine. It emphasizes that russia should be held accountable for destruction of Ukrainian infrastructure and cities, to compensate for the damages.

“We are grateful to our partners for their resolve to enhance support to the Ukrainian civil society both in Ukraine and abroad. It includes increased funding for relevant programs and grants, as well as wider involvement of Ukrainian NGOs, the volunteer movement and other relevant actors in the EU discussions and decisions concerning Ukraine,” summed up Anatoly Kinakh.

The National three-party social and economic council focuses on cooperation with foreign partners to isolate russia as a terrorist country in the world arena. 

At our initiative, the European Economic and Social Councils, members of the International Association of Economic and Social Councils, suspend their activities in the Association, which is currently chaired by the russian federation, and convene an extraordinary general meeting. The International Labor Organization also condemned russian aggression and imposed strict restrictions on the activities of russia and its representatives in the ILO.
ITALIANO

 

24.03.2022. IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO (CESE) SOSTIENE IL RAFFORZAMENTO DELLE SANZIONI CONTRO LA FR, PREPARANDO UN PIANO PER LA RIPRESA DI UCRAINA E SUA ULTERIORE INTEGRAZIONE EUROPEA

Anatoliy Kinakh, presidente dell’Unione ucraina degli industriali e degli imprenditori e presidente del Consiglio nazionale tripartito socio-economico, ha rivolto un discorso alla Comunità europea alla sessione plenaria del Comitato economico e sociale europeo (CESE).

 

Dopo 8 anni di aggressione militare contro l’Ucraina, la Russia ha lanciato una guerra su vasta scala senza precedenti. Le vittime della FR sono civili, città e villaggi del nostro Paese, attaccati da aerei e missili russi, carri armati e armi proibite dalla Convenzione di Ginevra. Da un mese esatto l’Ucraina resiste eroicamente all’aggressore, dimostrando fermezza e unità, difendendo non solo se stessa ma, di fatto, l’intero mondo democratico. Il nostro paese ha bisogno di aiuto: più sistemi di difesa aerea, aerei, un embargo petrolifero totale sulla Russia, in modo che il prezzo della distruzione della pace e della sicurezza per la Russia diventi insopportabile.

Lo ha affermato nel discorso del presidente del Consiglio nazionale tripartito socio-economico Anatoly Kinakh alla sessione plenaria del Comitato economico e sociale europeo (CESE).

Il leader della comunità imprenditoriale ucraina ha sottolineato ancora una volta ai partner europei l’entità dei crimini di guerra commessi dalle forze di occupazione in Ucraina. Le vittime dell’aggressione russa sono più di 120 bambini ucraini e diverse migliaia di persone furono deportate con la forza in Russia dagli invasori. Il loro destino futuro è ancora sconosciuto, l’Ucraina batterà per il ritorno di ciascuno dei suoi cittadini.

“La FR sta commettendo un genocidio contro il popolo ucraino. Nella Mariupol occupata dai russi, il 90% di tutti gli edifici e le infrastrutture è stato distrutto e più di 3.000 civili sono stati uccisi. Gli occupanti non hanno permesso convogli umanitari, sparano su autobus di evacuazione con donne e bambini. Questi crimini hanno luogo nella regione di Chernihiv, Kharkiv e Kyiv. Lo stato terrorista sta sequestrando centrali nucleari in Ucraina, bombardandole, minacciando il mondo intero. In Ucraina, 11-12 milioni sono diventati sfollati interni. Più di 3 milioni di ucraini sono costretti a partire per i paesi europei. Questa è una guerra che l’Europa e il mondo non vedono da molto tempo. Questa è una guerra che non può essere ignorata e le mezze misure non possono essere evitate”, ha sottolineato Anatoliy Kinakh.

A causa della guerra, anche l’economia sta subendo enormi perdite. Il nostro governo ha già istituito e gestisce un gruppo per valutare le perdite per l’economia dovute all’aggressione russa. Le stime preliminari sono di 565 miliardi di dollari.

“Questi sono i fondi che serviranno per ripristinare il nostro stato. E a soldi delle riparazioni della FR e con l’aiuto dei nostri partner occidentali. Inoltre, la guerra della FR contro l’Ucraina minaccia la sicurezza alimentare globale.L’Ucraina è il più grande esportatore mondiale di olio di girasole.A partire da ora, circa il 30% dell’area seminata sarà incolta a causa delle ostilità e ci sono anche informazioni che la Russia sta minando vaste aree. Occorre parlarne e punire l’aggressore su scala più ampia, senza dargli tempo per nessuna manovra”, ha sottolineato il presidente del CNTCE.

Il 24 marzo il Comitato economico e sociale europeo ha adottato una risoluzione che condanna fermamente l’aggressione unilaterale della Russia contro l’Ucraina ed il coinvolgimento di regime bielorusso.


ESPAÑOL

 

24.03.2022. EL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO (CESE) APOYA EL REFUERZO DE LAS SANCIONES CONTRA LA FEDERACIÓN DE RUSIA, LA PREPARACIÓN DE UN PLAN DE RECONSTRUCCIÓN PARA UCRANIA Y SU FUTURA INTEGRACIÓN EUROPEA

 

Anatoliy Kinakh, presidente de la Unión Ucraniana de Industriales y Empresarios y presidente del Consejo Socioeconómico Nacional Tripartito (CSNT), se dirigió a la Comunidad Europea en la sesión plenaria del Comité Económico y Social Europeo (CESE).

Después de 8 años de agresión militar contra Ucrania, Rusia ha lanzado una guerra a gran escala sin precedentes. Las víctimas de Rusia son civiles, ciudades y pueblos de nuestro país, atacados por aviones y misiles rusos, tanques y armas prohibidas por la Convención de Ginebra. Desde hace exactamente un mes, Ucrania ha estado resistiendo heroicamente al agresor, demostrando firmeza y unidad, defendiéndose no solo a sí misma sino, de hecho, a todo el mundo democrático. Nuestro país necesita ayuda: más sistemas de defensa aérea, aviones, un embargo total de petróleo a Rusia, para que el precio de destruir la paz y la seguridad de Rusia se vuelva insoportable.

Así lo afirmó en el discurso del presidente del Consejo Socioeconómico Nacional Tripartito, Anatoly Kinakh, en la sesión plenaria del Comité Económico y Social Europeo (CESE).

El líder de la comunidad empresarial de Ucrania una vez más enfatizó a los socios europeos sobre la escala de los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas de ocupación en Ucrania. Las víctimas de la agresión rusa fueron más de 120 niños ucranianos, los agresores deportaron varios miles de personas a Rusia por la fuerza, en contra de su voluntad. Aún se desconoce su destino futuro, Ucrania luchará por el regreso de cada uno de sus ciudadanos.

“Rusia está cometiendo un genocidio contra el pueblo ucraniano. En el Mariupol ocupado por Rusia, el 90% de todos los edificios e infraestructura fueron destruidos y más de 3.000 civiles murieron. Los ocupantes no permitieron los convoyes humanitarios, dispararan contra los autobuses de evacuación con mujeres y niños. Estos crímenes tienen lugar en la región de Chernihiv, Kharkiv y Kyiv. El estado terrorista está tomando plantas de energía nuclear en Ucrania, disparando contra las, lo que amenaza al mundo entero. En Ucrania, entre 11 y 12 millones se han convertido en desplazados internos. Más de 3 millones de ucranianos se ven obligados a partir hacia países europeos. Esta es una guerra que Europa y el mundo no han visto en mucho tiempo. Esta es una guerra que no se puede ignorar y las medidas paliativas no pueden ayudar”, subrayó Anatoliy Kinakh.

Debido a la guerra, la economía también está sufriendo enormes pérdidas. Nuestro gobierno ya ha establecido un grupo que opera para evaluar las pérdidas en la economía debido a la agresión rusa. Las estimaciones preliminares son de $ 565 mil millones.

“Estos son los fondos que se necesitarán para restaurar nuestro estado.  Y a expensas de las reparaciones de la Federación Rusa, ya expensas de la ayuda de nuestros socios occidentales.  Además, la guerra de Rusia contra Ucrania amenaza la seguridad alimentaria mundial. Ucrania es el mayor exportador mundial de aceite de girasol.  Según la Bolsa de Comercio de Chicago, los precios del trigo ahora han alcanzado un máximo de 14 años.  A partir de ahora, alrededor del 30% del área sembrada quedará sin cultivar debido a las hostilidades, y también hay información de que Rusia está minando grandes áreas.  Hay que hablar de ello y castigar en mayor escala al agresor, sin darle tiempo a maniobras”, enfatizó el presidente de la CSNT.

El 24 de marzo, el Comité Económico y Social Europeo adoptó una resolución condenando enérgicamente la agresión unilateral de Rusia contra Ucrania y su participación en el régimen bielorruso.

El Comité pide a las instituciones de la UE que aumenten la presión sobre Rusia imponiendo rápidamente sanciones adicionales y utilizando todas las demás herramientas disponibles para cesar de inmediato las hostilidades rusas en Ucrania.

Al mismo tiempo, se recomendó a las instituciones de la UE que iniciaran un diálogo concreto con Ucrania lo antes posible sobre el proceso de adhesión del país a la Unión Europea de conformidad con el artículo 49 del Tratado de la UE.

El CESE acoge con satisfacción las acciones de las empresas europeas que han decidido abandonar el mercado ruso y pide a otras empresas que antepongan la humanidad y la solidaridad a los intereses económicos. También se apoyó el proceso de reducción de la dependencia energética de las fuentes de energía rusas, boicot de bienes y servicios de Rusia.

La resolución del Comité enfatiza los esfuerzos de los gobiernos de la UE, especialmente los gobiernos de Polonia, Eslovaquia y otros, que mantienen sus fronteras abiertas a los refugiados de Ucrania y brindan toda la asistencia financiera, médica y alimentaria necesaria a los ucranianos. El Comité pide al Consejo ya la Comisión de la UE que proporcionen financiación adicional a estos países.

El Comité Económico y Social Europeo pide a la UE y sus Estados miembros que preparen una asistencia adecuada y un plan de recuperación para Ucrania; hace hincapié en que Rusia debería ser responsable de la destrucción de la infraestructura y las ciudades de Ucrania, para compensar los daños.

“Estamos agradecidos con nuestros socios por su posición sobre un mayor apoyo a la sociedad civil ucraniana tanto en Ucrania como en el extranjero.  Estamos hablando de ampliar la financiación de programas y subvenciones relevantes, así como de una mayor participación de las ONG ucranianas, el movimiento de voluntarios, etc. en los debates y decisiones de la UE sobre Ucrania “, resumió el presidente de CSNT, Anatoly Kinakh.

Se recordará que CSNT presta especial atención al trabajo con socios extranjeros en la dirección del aislamiento internacional de Rusia como país terrorista.

Por iniciativa nuestra, los Consejos Económicos y Sociales Europeos, miembros de la Asociación Internacional de Consejos Económicos y Sociales, suspenden sus actividades en la Asociación, que actualmente está presidida por la Federación de Rusia, y convocan una asamblea general extraordinaria. La Organización Internacional del Trabajo también condenó la agresión de Rusia e impuso estrictas restricciones a las actividades de Rusia y sus representantes en la OIT.

 


POLSKI

 

24.03.2022r. EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY (EESC) POPARŁ WZMOCNIENIE SANKCJI WOBEC FEDERACJI ROSYJSKIEJ, PRZYGOTOWUJE PLAN ODBUDOWY UKRAINY ORAZ JEJ DALSZĄ INTEGRACJĘ EUROPEJSKĄ

 

Anatolij Kinach, przewodniczący Ukraińskiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców oraz przewodniczący Narodowej Trójstronnej Rady Społeczno-Gospodarczej (NTRSG), przemawiał do Wspólnoty Europejskiej na posiedzeniu plenarnym Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES).

Po 8 latach militarnej agresji na Ukrainę Rosja rozpoczęła bezprecedensową wojnę na pełną skalę. Ofiarami Rosji są cywile, miasta i wsie naszego kraju, atakowane przez rosyjskie samoloty i rakiety, czołgi, a także broń zakazaną Konwencją Genewską. Od dokładnie miesiąca Ukraina heroicznie stawia opór agresorowi, demonstruje niezłomność i jedność oraz broniąc nie tylko siebie, ale w istocie całego demokratycznego świata. Nasz kraj potrzebuje pomocy: więcej systemów obrony przeciwlotniczej, samolotów, całkowitego embarga na ropę z Rosji, by cena zniszczenia pokoju i bezpieczeństwa dla Rosji stała się nie do zniesienia.

Stwierdził to w przemówieniu przewodniczący Narodowej Trójstronnej Rady Społeczno-Gospodarczej Anatolij Kinach na posiedzeniu plenarnym Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES).

Lider ukraińskiego środowiska biznesowego po raz kolejny zwrócił uwagę europejskim partnerom na skalę zbrodni wojennych popełnianych przez siły okupacyjne na Ukrainie. Ofiarą rosyjskiej agresji padło ponad 120 ukraińskich dzieci, a kilka tysięcy osób zostało wywiezionych do Rosji wbrew ich woli, przy użyciu brutalnych metod. Ich dalszy los jest wciąż nieznany, Ukraina będzie walczyć o powrót każdego ze swoich obywateli.

“Federacja Rosyjska popełnia ludobójstwo na narodzie ukraińskim. W zablokowanym przez Rosję Mariupolu zburzono 90% wszystkich budynków i infrastruktury, a ponad 3000 cywilów zginęło. Okupanci nie przepuszczają konwojów humanitarnych, ostrzeliwali autobusy ewakuacyjne z kobietami i dziećmi. Zbrodnie te mają miejsce w obwodzie czernihowskim, charkowskim i kijowskim. Państwo terrorystyczne przejmuje elektrownie jądrowe w Ukrainie i ostrzeliwuje je, co zagraża całemu światu. W Ukrainie zostało 11-12 milionów osób wewnętrznie przesiedlonych. Ponad 3 mln Ukraińców jest zmuszonych do wyjazdu do krajów europejskich. Jest to wojna, której Europa i świat nie widziały od dawna. To jest wojna, na którą nie można przymykać oczu i nie można uniknąć półśrodków – podkreślił Anatolij Kinach.

Z powodu wojny ogromne straty ponosi też gospodarka. Nasz rząd już powołał i prowadzi zespół do oceny strat dla gospodarki spowodowanych rosyjską agresją. Wstępne szacunki to 565 miliardów dolarów. 

“To są pieniądze, które będą potrzebne do odnowienia naszego państwa. Zarówno kosztem reparacji ze strony Federacji Rosyjskiej, jak i kosztem pomocy ze strony naszych zachodnich partnerów. Ponadto wojna Rosji z Ukrainą zagraża światowemu bezpieczeństwu żywnościowemu. Ukraina jest największym na świecie eksporterem oleju słonecznikowego. Według Chicago Board of Trade ceny pszenicy osiągnęły najwyższy poziom od 14 lat. Na dzień dzisiejszy ok. 30% zasiewów będzie nieuprawiane z powodu działań wojennych, a ponadto pojawiają się informacje, że Rosja przesiedla znaczne obszary. Musimy o tym mówić i karać agresora na większą skalę, nie dając mu czasu na żadne manewry” – podkreślił prezes NTRSG.

24 marca Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjął rezolucję, w której zdecydowanie potępił jednostronną agresję Rosji na Ukrainę i udział w niej białoruskiego reżimu.

Komitet wzywa instytucje UE do zwiększenia presji na Rosję poprzez niezwłoczne nałożenie dodatkowych sankcji i wykorzystanie wszelkich innych dostępnych narzędzi do natychmiastowego zaprzestania rosyjskich działań wojennych na Ukrainie.

Jednocześnie zalecono instytucjom unijnym jak najszybsze rozpoczęcie konkretnego dialogu z Ukrainą na temat procesu akcesji tego kraju do Unii Europejskiej zgodnie z art. 49 Traktatu o UE.

EKES z zadowoleniem przyjmuje działania tych przedsiębiorstw europejskich, które postanowiły opuścić rynek rosyjski, i zachęca inne firmy, by również przedkładały humanitaryzm i solidarność nad interesy gospodarcze. Wspierany jest również proces zmniejszania zależności energetycznej od rosyjskich nośników energii oraz bojkotu rosyjskich towarów i usług.

Uchwała Komitetu podkreśla wysiłki rządów UE, zwłaszcza rządów Polski, Słowacji i innych, które otwierają swoje granice dla uchodźców z Ukrainy i zapewniają Ukraińcom wszelką niezbędną pomoc finansową, medyczną i żywnościową. Komitet wzywa Radę i Komisję Europejską do zapewnienia tym krajom dodatkowych środków finansowych.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wzywa UE i jej państwa członkowskie do przygotowania odpowiedniego planu pomocy i odbudowy dla Ukrainy; twierdzi, że rosja musi ponieść odpowiedzialność za zburzenie ukraińskiej infrastruktury i miast oraz zrekompensować poniesione koszty.

„Jesteśmy wdzięczni naszym partnerom za ich stanowisko w sprawie zwiększonego wsparcia dla ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego zarówno na Ukrainie, jak i poza jej granicami. Rozmawiamy również o zwiększeniu finansowania odpowiednich programów i grantów, a także o większym zaangażowaniu ukraińskich organizacji pozarządowych, ruchu wolontariackiego itp. w dyskusje i decyzje UE dotyczące Ukrainy” – podsumował prezes NTRSG Anatolij Kinach.

Przypomnijmy, że NTRSG przywiązuje szczególną wagę do współpracy z partnerami zagranicznymi w celu izolowania Rosji jako kraju terrorystycznego na arenie międzynarodowej.

Z naszej inicjatywy Europejskie Rady Ekonomiczno-Społeczne, członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Rad Gospodarczych i Społecznych, zawieszają swoją działalność w Stowarzyszeniu, któremu obecnie przewodniczy Federacja Rosyjska, i zwołują nadzwyczajne walne zgromadzenie. Międzynarodowa Organizacja Pracy również potępiła rosyjską agresję i nałożyła surowe ograniczenia na działalność Rosji i jej przedstawicieli w MOP.


Hindi

24.03.2022  यूरोपीय आर्थिक और सामाजिक समिति (ईईएससी) रूसी संघ के खिलाफ प्रतिबंधों को मजबूत करने का समर्थन करती है और यूक्रेन के लिए एक पुनर्निर्माण योजना तैयार कर रही है।

 

उद्योगपतियों और उद्यमियों के यूक्रेनी संघ के अध्यक्ष और राष्ट्रीय त्रिपक्षीय सामाजिक-आर्थिक परिषद के अध्यक्ष अनातोली किनाख ने यूरोपीय आर्थिक और सामाजिक समिति (ईईएससी) के पूर्ण सत्र में यूरोपीय समुदाय को संबोधित किया।

यूक्रेन के खिलाफ 8 साल की सैन्य आक्रामकता के बाद, रूस ने एक अभूतपूर्व पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू किया है। रूस के शिकार हमारे देश के नागरिक, शहर और गाँव हैं, जिन पर रूसी विमानों और मिसाइलों, टैंकों द्वारा हमला किया गया है, साथ ही जिनेवा कन्वेंशन द्वारा निषिद्ध हथियार भी हैं। ठीक एक महीने के लिए, यूक्रेन न केवल अपनी बल्कि, वास्तव में, पूरी लोकतांत्रिक दुनिया की रक्षा करते हुए, दृढ़ता और एकता का प्रदर्शन करते हुए, हमलावर का वीरतापूर्वक विरोध कर रहा है। हमारे देश को मदद की जरूरत है: अधिक वायु रक्षा प्रणाली, विमान, रूस पर कुल तेल प्रतिबंध, ताकि रूस के लिए शांति और सुरक्षा को नष्ट करने की कीमत असहनीय हो जाए।

यह यूरोपीय आर्थिक और सामाजिक समिति (ईईएससी) के पूर्ण सत्र में राष्ट्रीय त्रिपक्षीय सामाजिक-आर्थिक परिषद अनातोली किनाख के अध्यक्ष के भाषण में कहा गया था।

यूक्रेन के व्यापारिक समुदाय के नेता ने एक बार फिर यूरोपीय भागीदारों को यूक्रेन में कब्जे वाली ताकतों द्वारा किए गए युद्ध अपराधों के पैमाने पर जोर दिया। रूसी आक्रमण के शिकार 120 से अधिक यूक्रेनी बच्चे थे, उनकी इच्छा के विरुद्ध कई हजार लोग, और हमलावरों ने उन्हें जबरन रूस भेज दिया। उनका भविष्य भाग्य अभी भी अज्ञात है, यूक्रेन अपने प्रत्येक नागरिक की वापसी के लिए लड़ेगा।

‘रूस यूक्रेनी लोगों के खिलाफ नरसंहार कर रहा है। रूसी कब्जे वाले मारियुपोल में, सभी इमारतों और बुनियादी ढांचे का 90% नष्ट हो गया, और 3,000 से अधिक नागरिक मारे गए। कब्जाधारियों ने मानवीय काफिले की अनुमति नहीं दी, महिलाओं और बच्चों के साथ निकासी बसों पर गोलीबारी की। ये अपराध चेर्निहाइव, खार्किव और कीव क्षेत्र में होते हैं।आतंकवादी राज्य यूक्रेन में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर गोलाबारी कर रहा है, जिससे पूरी दुनिया को खतरा है। यूक्रेन में, 11-12 मिलियन आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति बन गए हैं। 3 मिलियन से अधिक यूक्रेनियन यूरोपीय देशों के लिए जाने के लिए मजबूर हैं। यह एक ऐसा युद्ध है जिसे यूरोप और दुनिया ने लंबे समय से नहीं देखा है। यह एक ऐसा युद्ध है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और आधे-अधूरे उपायों से बचा नहीं जा सकता है,’ अनातोली किनाख ने जोर दिया।

युद्ध की वजह से अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान हो रहा है. हमारी सरकार ने पहले ही रूसी आक्रमण के कारण अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक समूह का गठन और संचालन किया है। शुरुआती अनुमान 565 अरब डॉलर है।

‘ये वे धन हैं जिनकी आवश्यकता हमारे राज्य को बहाल करने के लिए होगी। और रूसी संघ की मरम्मत की कीमत पर, और हमारे पश्चिमी भागीदारों की मदद की कीमत पर। इसके अलावा, यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध से वैश्विक खाद्य सुरक्षा को खतरा है। यूक्रेन सूरजमुखी के तेल का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अनुसार, गेहूं की कीमतें अभी हैं 14 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गयी।अभी तक, बोए गए क्षेत्र का लगभग 30% शत्रुता के कारण बंजर हो जाएगा, और यह भी जानकारी है कि रूस बड़े क्षेत्रों को माइन कर रहा है। इसके बारे में बात करना और आक्रामक को बड़े पैमाने पर दंडित करना आवश्यक है, उसे किसी भी युद्धाभ्यास के लिए समय दिए बिना,’ राष्ट्रीय त्रिपक्षीय सामाजिक-आर्थिक परिषद के अध्यक्ष ने जोर दिया।

24 मार्च को यूरोपीय आर्थिक और सामाजिक समिति ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की एकतरफा आक्रामकता और बेलारूसी शासन में इसकी भागीदारी की कड़ी निंदा करते हुए एक प्रस्ताव अपनाया।

समिति यूरोपीय संघ के संस्थानों से आग्रह करती है कि वे तत्काल अतिरिक्त प्रतिबंध लगाकर और यूक्रेन में रूसी शत्रुता को तुरंत समाप्त करने के लिए अन्य सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करके रूस पर दबाव बढ़ाएं।

उसी समय यूरोपीय संघ के संस्थानों को यूरोपीय संघ संधि के अनुच्छेद 49 के अनुसार यूरोपीय संघ में देश के प्रवेश की प्रक्रिया पर जल्द से जल्द यूक्रेन के साथ एक ठोस बातचीत शुरू करने की सिफारिश की गई थी।

ईईएससी उन यूरोपीय कंपनियों के कार्यों का स्वागत करता है जिन्होंने रूसी बाजार छोड़ने का फैसला किया है, और अन्य कंपनियों से मानवता और एकजुटता को आर्थिक हितों से ऊपर रखने का आह्वान किया है। रूसी ऊर्जा स्रोतों पर ऊर्जा निर्भरता को कम करने, रूस से वस्तुओं और सेवाओं के बहिष्कार की प्रक्रिया का भी समर्थन किया गया था।

समिति का प्रस्ताव यूरोपीय संघ की सरकारों, विशेष रूप से पोलैंड, स्लोवाकिया और अन्य की सरकारों के प्रयासों पर जोर देता है, जो यूक्रेन से शरणार्थियों के लिए अपनी सीमाओं को खुला रखते हैं और यूक्रेनियन को सभी आवश्यक वित्तीय, चिकित्सा और खाद्य सहायता प्रदान करते हैं। समिति इन देशों को अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने के लिए परिषद और यूरोपीय संघ के आयोग को बुलाती है।

यूरोपीय आर्थिक और सामाजिक समिति यूरोपीय संघ और उसके सदस्य राज्यों से यूक्रेन के लिए पर्याप्त सहायता और एक वसूली योजना तैयार करने का आह्वान करती है; इस बात पर जोर देता है कि नुकसान की भरपाई के लिए रूस को यूक्रेनी बुनियादी ढांचे और शहरों के विनाश के लिए जिम्मेदार होना चाहिए।

‘हम यूक्रेन और विदेशों दोनों में यूक्रेनी नागरिक समाज के लिए बढ़ाया समर्थन पर उनकी स्थिति के लिए हमारे भागीदारों के आभारी हैं। हम प्रासंगिक कार्यक्रमों और अनुदानों के लिए धन के विस्तार के बारे में बात कर रहे हैं, साथ ही यूक्रेन के बारे में यूरोपीय संघ के विचार-विमर्श और निर्णयों में यूक्रेनी गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी आंदोलन आदि की अधिक भागीदारी के बारे में बात कर रहे हैं,’ – एसटीसीईआर अनातोली किनाख के अध्यक्ष को सारांशित किया।

यह याद किया जाएगा कि एसटीएसईआर एक आतंकवादी देश के रूप में रूस के अंतरराष्ट्रीय अलगाव की दिशा में विदेशी भागीदारों के साथ काम करने पर विशेष ध्यान देता है।

हमारी पहल पर यूरोपीय आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषदों के अंतर्राष्ट्रीय संघ के सदस्य, एसोसिएशन में अपनी गतिविधियों को निलंबित कर रहे हैं, जो वर्तमान में रूसी संघ की अध्यक्षता में है, और एक असाधारण आम बैठक बुला रही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी रूस की आक्रामकता की निंदा की और ILO में रूस और उसके प्रतिनिधियों की गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगाए।


Deutsch


24.03.2022 DER EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS (EWSA) UNTERSTÜTZTE DIE REDUZIERUNG DER SANKTIONEN GEGEN DIE RUSSISCHE FÖDERATION, DIE VORBEREITUNG DES PLANS ZUR WIEDERHERSTELLUNG DER UKRAINE UND IHRE WEITERE EUROINTEGRATION

 

Anatoly Kinakh, Präsident des Ukrainischen Verbandes der Industriellen und Unternehmer und Vorsitzender des Nationalen Dreiparteien Sozial-Ökonomischen Rates, sprach auf der Plenartagung des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA) zur Europäischen Gemeinschaft.

Nach 8 Jahren militärischer Aggression gegen die Ukraine hat Russland einen beispiellosen umfassenden Krieg begonnen. Die Opfer Russlands sind Zivilisten, Städte und Dörfer unseres Landes, die von russischen Flugzeugen und Raketen, Panzern sowie von der Genfer Konvention verbotenen Waffen angegriffen werden. Die Ukraine leistet seit genau einem Monat heldenhaften Widerstand gegen den Angreifer, demonstriert Unbesiegbarkeit, Einigkeit und verteidigt nicht nur sich selbst, sondern die gesamte demokratische Welt. Unser Land braucht Hilfe: mehr Luftverteidigungssysteme, Flugzeuge, ein totales Ölembargo für Russland, damit die Kosten der Zerstörung von Frieden und Sicherheit für Russland unerträglich werden.

 

Dies wurde in der Rede von Anatoly Kinakh, Vorsitzender des Nationalen Dreiparteien Sozial-Ökonomischen Rates, auf der Plenarsitzung des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA) festgestellt.

 

Der Führer der Geschäftswelt der Ukraine betonte gegenüber den europäischen Partnern erneut das Ausmaß der Kriegsverbrechen, die von den Besatzungsmächten in der Ukraine begangen wurden. Mehr als 120 ukrainische Kinder wurden Opfer der russischen Aggression, mehrere tausend Menschen wurden gegen ihren Willen mit Gewalt nach Russland gebracht. Ihr weiteres Schicksal ist noch nicht bekannt, die Ukraine wird für die Rückkehr jedes ihrer Bürger kämpfen.

 

„Russland begeht Völkermord am ukrainischen Volk. In Mariupol, das von den Russen blockiert wurde, wurden 90% aller Gebäude und Infrastruktur zerstört, mehr als 3.000 tote Zivilisten. Die Besatzer lassen humanitäre Konvois nicht passieren, sie schießen auf Evakuierungsbusse mit Frauen und Kindern. Diese Verbrechen werden in Tschernigow, Charkow und Gebiet Kyjiw begangen. Ein terroristischer Staat beschlagnahmt Kernkraftwerke in der Ukraine, beschießt sie, was die ganze Welt bedroht. In der Ukraine sind 11-12 Millionen zu Binnenvertriebenen geworden. Mehr als 3 Millionen Ukrainer sind gezwungen, in europäische Länder auszureisen. Das ist ein Krieg, den Europa und die Welt schon lange nicht mehr gesehen haben. Von diesem Krieg kann man sich nicht distanzieren. Halbe Sachen werden nicht helfen, es zu stoppen“, betonte Kinakh.“, betonte Anatoly Kinakh.

 

Als Folge des Krieges wurde die Wirtschaft schwer getroffen. Die Regierung hat ein spezielles Team eingesetzt, um die durch die russische Aggression verursachten wirtschaftlichen Verluste zu bewerten. Nach unseren vorläufigen Schätzungen belaufen sich die Verluste auf 565 Milliarden US-Dollar.

 

„Das sind die Mittel, die erforderlich sein werden, um unseren Staat wiederherzustellen. Und auf Kosten von Reparationen aus Russland und auf Kosten der Hilfe unserer westlichen Partner. Darüber hinaus bedroht Russlands Krieg gegen die Ukraine die Welternährungssicherheit. Die Ukraine ist der weltweit größte Exporteur von Sonnenblumenöl. Laut der Chicagoer Börse erreichten die Weizenpreise ein 14-Jahres-Hoch.Rund 30 % der Ackerflächen können aufgrund der Kriegsführung nicht gepflügt und bestellt werden. Wir haben einige Insider-Informationen über den Bergbau in riesigen Gebieten durch Russen. Wir müssen die Wahrheit sagen und den Angreifer zur Rechenschaft ziehen, ohne ihm Zeit zum Manövrieren zu geben“, betonte der Leiter des SER.

 

Am 24. März verabschiedete der EWSA eine Entschließung, in der er die einseitige russische Aggression gegen die Ukraine und die Beteiligung des belarussischen Regimes daran scharf verurteilte.

 

Der Ausschuss fordert die EU-Organe auf, den Druck auf Russland zu erhöhen, indem unverzüglich zusätzliche Sanktionen verhängt und alle anderen verfügbaren Instrumente genutzt werden, um die Feindseligkeiten Russlands auf dem Hoheitsgebiet der Ukraine unverzüglich einzustellen.

 

Gleichzeitig werden die EU-Organe ermutigt, gemäß Artikel 49 des EU-Vertrags so bald wie möglich einen konkreten Dialog mit der Ukraine über den Prozess des Beitritts des Landes zur Europäischen Union aufzunehmen.

 

Der EWSA begrüßt das Vorgehen der europäischen Unternehmen, die sich entschieden haben, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen, und ermutigt andere Unternehmen, Menschlichkeit und Solidarität ebenfalls über wirtschaftliche Interessen zu stellen. Unterstützt und den Prozess der Verringerung der Energieabhängigkeit von russischer Energie, den Boykott von Produkten und Dienstleistungen in Russland.

 

Der EWSA begrüßt das Vorgehen der europäischen Unternehmen, die sich entschieden haben, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen, und ermutigt andere Unternehmen, Menschlichkeit und Solidarität ebenfalls über wirtschaftliche Interessen zu stellen. Unterstützt und den Prozess der Verringerung der Energieabhängigkeit von russischer Energie, den Boykott von Produkten und Dienstleistungen in Russland.

Der EWSA fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, eine angemessene Hilfe und einen Aufbauplan für die Ukraine auszuarbeiten; betont, dass Russland für die Zerstörung der ukrainischen Infrastruktur und Städte verantwortlich sein und den Schaden kompensieren sollte.

„Wir sind unseren Partnern dankbar für ihre Entschlossenheit, die Unterstützung der ukrainischen Zivilgesellschaft sowohl in der Ukraine als auch im Ausland zu verstärken. Dies beinhaltet eine erhöhte Finanzierung für relevante Programme und Zuschüsse sowie eine breitere Beteiligung ukrainischer NGOs, der Freiwilligenbewegung und anderer relevanter Akteure in den Diskussionen und Entscheidungen der EU über die Ukraine“, resümierte Anatoly Kinakh.

Der Nationaler Dreiparteien Sozial-Ökonomischer Rat konzentriert sich auf die Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern, um Russland als terroristisches Land in der Weltarena zu isolieren.

Auf unsere Initiative hin stellen die Europäischen Wirtschafts- und Sozialräte, Mitglieder der Internationalen Vereinigung der Wirtschafts- und Sozialräte, ihre Aktivitäten in der Vereinigung, die derzeit von der Russischen Föderation geleitet wird, ein und berufen eine außerordentliche Mitgliederversammlung ein. Auch die Internationale Arbeitsorganisation verurteilte die russische Aggression und verhängte strenge Beschränkungen für die Aktivitäten Russlands und seiner Vertreter in der IAO.

 

Джерело: uspp.ua

Ukrainian Women’s Guard

Subscribe to our channels and pages

https://www.facebook.com/UkrZhinochaVarta

https://t.me/UWguardNewsEN

https://t.me/zhinkavarta

https://t.me/uaguard