Ukraine Crisis Media Center. Ukraine Under Attack – Digest 30. March 24, 2022. Russian War Crimes in Ukraine. Facts and Evidences (English, Deutsch, БЪЛГАРСКИ, POLSKI)


On March 24, six people were killed and 15 people were wounded as russian invaders fired on people seeking to get humanitarian aid in Kharkiv.
Source: Head of Kharkiv Regional Military Administration
On March 23-24, one person was killed by the russian airstrike on Okhtyrka, Sumy Oblast.

Source: Mayor of Okhtyrka
On March 23, journalist Oksana Baulina and one person were killed, two other people were wounded by the russian shelling in Kyiv. Oksana was the seventh journalist killed by the hostile russian troops last month.
Source: Insider media.
On March 23, one person was killed as the russian invaders shelled Staryi Saltiv near Kharkiv.
Source: Head of Kharkiv Regional Military Administration
On March 23, russian air forces have launched banned phosphorus bomb attacks in Rubizhne, Luhansk Oblast.
Source: Head of Luhansk Regional Military Administration
Russian troops continued heavy shelling in Donetsk and Luhansk Oblasts. Damages and victims can’t even be estimated.
Sources: Head of Donetsk Regional Military Administration, Head of Luhansk Regional Military Administration.
Ukrainian Women’s Guard
Subscribe to our channels and pages
https://www.facebook.com/UkrZhinochaVarta
https://t.me/UWguardNewsEN
https://t.me/zhinkavarta
https://t.me/uaguard 


Deutsch
Ukrainisches Krisen-Medienzentrum
Ukraine unter Beschuss – Auszug 30
24 März 2022  
Russische Kriegsverbrechen in der Ukraine
Fakten und Beweise
Am 24. März wurden sechs Menschen getötet und 15 Menschen verletzt, als russische Angreifer auf Menschen schossen, die versuchten, humanitäre Hilfe in Charkiw zu erhalten.
Quelle: Leiter der Militärverwaltung des Gebiets Charkiw
Am 23. und 24. März wurde eine Person durch den russischen Luftangriff auf Ochtyrka im Gebiet Sumy getötet.

Quelle: Bürgermeister von Ochtyrka
Am 23. März wurden die Journalistin Oksana Baulina und eine weitere Person durch den russischen Beschuss in Kyjiw getötet und zwei Personen verwundet. Oksana war die siebte Journalistin, die im vergangenen Monat von den feindlichen russischen Truppen getötet wurde.
Quelle: Insider-Medien.
Am 23. März wurde eine Person getötet, als die russischen Angreifer Staryj Saltiw bei Charkiw beschossen.
Quelle: Leiter der Militärverwaltung des Gebiets Charkiw

Am 23. März haben russische Luftstreitkräfte verbotene Phosphorbombenangriffe in Rubischne, Gebiet Luhansk, geflogen.
Quelle: Leiter der regionalen Militärverwaltung von Luhansk
Russische Truppen setzen heftigen Beschuss in den Gebieten Donezk und Luhansk fort. Es gibt keine Möglichkeit, alle Schäden und Opfer zu zählen.
Quellen: Leiter der regionalen Militärverwaltung von Donezk, Leiter der regionalen Militärverwaltung von Luhansk.
Ukrainian Women’s Guard
Subscribe to our channels and pages
https://www.facebook.com/UkrZhinochaVarta
https://t.me/UWguardNewsEN
https://t.me/zhinkavarta
https://t.me/uaguard 


БЪЛГАРСКИ
Украински кризисен медиа-център 
Украйна под атака – Дайджест 30
24 март 2022 г. 
Руските военни престъпления в Украйна
Факти и доказателства
На 24 март шестима души бяха убити, а 15 – ранени, когато руските нашественици стреляха по хора, чакащи за хуманитарна помощ в Харкив.
Източник: Главата на Харкивската областна военна администрация
На 23-24 март един човек бе убит при руски въздушен удар по Охтирка, Сумска област.

Източник: кметът на Охтирка
На 23 март журналистката Оксана Баулина и още един човек бяха убити, други двама бяха ранени при руски обстрел в Киев. Оксана е седмият журналист, убит от окупаторските руски войски през изминалия месец.
Източник: изданието Insider.
На 23 март един човек загина, когато руските нашественици обстреляха Стари Салтив близо до Харкив.
Източник: Главата на Харкивската областна военна администрация
На 23 март руските военновъздушни сили предприеха забранени атаки с фосфорни бомби в Рубижне, Луганска област.
Източник: Главата на Луганската областна военна администрация
Руските войски продължиха да обстрелват с тежка артилерия Донецка и Луганска области. Щетите и жертвите е невъзможно да бъдат установени.
Източници: Главата на Донецката областна военна администрация, Главата на Луганската областна военна администрация.
Ukrainian Women’s Guard
Subscribe to our channels and pages
https://www.facebook.com/UkrZhinochaVarta
https://t.me/UWguardNewsEN
https://t.me/zhinkavarta
https://t.me/uaguard 


POLSKI
Ukraińskie Centrum Mediów Kryzysowych
Ukraina zaatakowana – Przegląd 30
24 Marca 2022. 
Rosyjskie zbrodnie wojenne w Ukrainie 
Fakty i dowody
24 marca zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, gdy rosyjscy najeźdźcy ostrzelali ludzi starających się o pomoc humanitarną w Charkowie.
Źródło: Przewodniczący Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej
W dniach 23-24 marca jedna osoba została zabita w wyniku rosyjskiego nalotu na Ochtyrkę w obwodzie sumskim.

Źródło: Burmistrz Ochtyrki
23 marca zginęła dziennikarka Oksana Baulina i jeszcze jedna osoba, dwie inne zostały ranne podczas rosyjskiego ostrzału w Kijowie. Oksana była siódmym dziennikarzem zabitym przez wrogie wojska rosyjskie w zeszłym miesiącu.
Źródło: Insider media.
23 marca jedna osoba zginęła, gdy rosyjscy najeźdźcy ostrzeliwali Stary Sałtów pod Charkowem.
Źródło: Przewodniczący Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej
23 marca rosyjskie siły powietrzne rozpoczęły ataki zakazanymi bombami fosforowymi w Rubiżnym w obwodzie ługańskim.
Źródło: Przewodniczący Ługańskiej Obwodowej Administracji Wojskowej
Wojska rosyjskie kontynuowały ciężki ostrzał w obwodach donieckim i ługańskim. Nie można nawet oszacować szkód i ofiar.
Źródła: Przewodniczący Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej, Przewodniczący Ługańskiej Obwodowej Administracji Wojskowej.

Ukrainian Women’s Guard
Subscribe to our channels and pages
https://www.facebook.com/UkrZhinochaVarta
https://t.me/UWguardNewsEN
https://t.me/zhinkavarta
https://t.me/uaguard