Українські щоденні перемоги. Новини Української Жіночої Варти 6.04.2022/Ukrainian daily wins. News by Ukrainian Women’s Guard April 06, 2022

(УКРАЇНСЬКОЮ, ENGLISH,БЕЛАРУСКАЯ, Español)

УКРАЇНСЬКОЮ

Українські щоденні перемоги. Новини Української Жіночої Варти 6.04.2022

 ✅ Українські прикордонники повернулись до відділів “Іванків” та “Млачівка” у Київській області, які були атаковані окупантами ще 24 лютого.

✅ Угрупованням Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу було знищено 8 крилатих ракет. Авіація Повітряних Сил продовжувала підтримання дій наземних військ Сил оборони та завдавала повітряних ударів по військах окупантів.

✅ Тим часом, у Київській області вже розчищають Житомирську трасу і зводять насипний тимчасовий міст через річку Ірпінь.

✅  Гуманітарними коридорами у вівторок було евакуйовано  3846 людей, з них майже половина — власним транспортом із Маріуполя

✅  Естонія передала Україні партію летальної зброї, в тому числі протитанкові ракети та міни, гаубиці, безвідкатні протитанкові гармати, боєприпаси і гранатомети.

Крім того, до пакету допомоги для українських військових увійшли шоломи, бронежилети, прилади нічного бачення, дрони тощо.

✅ Чехія відправила в Україну кілька десятків танків Т-72 та бойових машин піхоти.

✅  США нададуть Україні ще допомоги на 100 млн доларів.

✅ Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що більшість великих державних і приватних промислових підприємств, які забезпечують економіку регіону вже відновили роботу.

 ✅ Енергетичне співтовариство створило для України Фонд відновлення зруйнованої російською війною енергетичної інфраструктури, донорами якого переважно стануть держави-члени ЄС.

✅ Ірландія підтримує заявку України на членство у ЄС — про це заявив прем’єр-міністр Майкл Мартін.

✅ США передали Закарпатській області 18 модульних будинків для вимушено переміщених осіб.

✅ Зеленський каже, що радники лідерів 7 країн готові обговорювати зміст міжнародної угоди щодо гарантій безпеки для України — це США, Велика Британія, Туреччина, Польща, Німеччина, Франція, Ізраїль.

Ukrainian Women’s Guard

ПІДТРИМАЙТЕ НАС 

donate Ukrainian Women’s Guard PayPal  mail:    [email protected]

Підписуйтеся на наші канали та сторінки

Subscribe to our channels and pages

https://www.facebook.com/UkrZhinochaVarta

https://t.me/UWguardNewsEN

https://t.me/zhinkavarta

https://t.me/uaguard 


ENGLISH 

 

Ukrainian daily wins

News by Ukrainian Women’s Guard

April 06, 2022 

 ✅ The Ukrainian border guards returned to their premises in Ivankiv and Mlachivka in Kyiv Oblast, which were attacked by hostile russian troops on February 24.  

✅ Units of Air Defense Forces of Ukraine have brought down 8 cruise missiles. They backed up land forces and hit the enemy’s targets on the ground. 

✅ In Kyiv Oblast, Zhytomyr highway is being cleared up and the temporary crossing over Irpin river is being constructed as a replacement of the destroyed bridge.

✅  3846 people left Mariupol using evacuation corridors, half of them in their own vehicles. 

✅ Estonia has shipped lethal weapons to Ukraine, notably anti-tank missiles and mines, howitzer weapons, recoilless anti-tank rifles, ammunition and grenade dispensers. In addition, helmets, bulletproof vests, night vision devices, UAV, etc. were delivered to Ukraine. 

✅ Czech Republic has shipped several dozens of T-72 tanks and armored fighting vehicles. 

✅  The US will also give $100 million in security assistance to Ukraine. 

✅ The Minister of Infrastructure Oleksandr Kubrakov announces that most large enterprises in the public and private sector resumed their operations to back up the economy.   

 ✅ The Energy Сommunity has created the fund to renovate the energy infrastructure, destroyed by the russian aggression, which will be primarily funded by EU countries.  

✅ Prime Minister of Ireland Michael Martin announces that Ireland will support the Ukraine’s membership application in EU.

✅ The US has shipped 18 modular houses to Zakarpattia for internally displaced people. 

✅ Zelensky claims that counselors of seven countries, notably the US, Great Britain, Turkey, Poland, Germany, France, Israel, are ready to discuss the international treaty on security guarantees for Ukraine.

Ukrainian Women’s Guard

ПІДТРИМАЙТЕ НАС 

donate Ukrainian Women’s Guard PayPal  mail:    [email protected]

Підписуйтеся на наші канали та сторінки

Subscribe to our channels and pages

https://www.facebook.com/UkrZhinochaVarta

https://t.me/UWguardNewsEN

https://t.me/zhinkavarta

https://t.me/uaguard 


 

БЕЛАРУСКАЯУкраінскія штодзённыя перамогі. Навіны Ўкраінскай Жаночай Варты 6.04.2022

 

✅ Украінскія памежнікі вярнуліся ў аддзяленні “Іванкаў” і “Млачаўка” ў Кіеўскай вобласці, на якія 24 лютага напалі акупанты.

✅ За мінулыя суткі групіроўкай Паветраных Сіл Узброеных Сіл Украіны знішчана 8 крылатых ракет. Авіяцыя Паветраных Сіл працягвала падтрымліваць дзеянні сухапутных войскаў Сіл абароны і нанесла авіяўдары па акупацыйных войсках.

✅ Тым часам у Кіеўскай вобласці ўжо расчышчаюць Жытомірскую шашу і ўзводзяць насыпны часовы мост праз рэчку Ірпінь.

✅  У аўторак па гуманітарных калідорах было эвакуіравана 3846 чалавек, амаль палова з іх на ўласным транспарце з Марыупаля

✅ Эстонія перадала Украіне партыю смяротнай зброі, у тым ліку супрацьтанкавыя ракеты і міны, гаўбіцы, безадкатныя супрацьтанкавыя гарматы, боепрыпасы і гранатамёты.

Акрамя таго, у пакет дапамогі для ўкраінскіх вайскоўцаў уваходзяць шаломы, бронекамізэлькі, прыборы начнога бачання, дроныі і іншае.

✅ Чэхія адправіла ва Украіну некалькі дзясяткаў танкаў Т-72 і баявых машын пяхоты.

✅  Злучаныя Штаты акажуць Украіне дапамогі на яшчэ 100 мільёнаў долараў.

✅ Міністр інфраструктуры Аляксандр Кубракоў паведаміў, што большасць буйных дзяржаўных і прыватных прамысловых прадпрыемстваў, якія забяспечваюць эканоміку рэгіёну, ужо аднавілі працу.

✅ Энергетычная супольнасць стварыла для Украіны Фонд аднаўлення энергетычнай інфраструктуры, разбуранай расейскай вайной, донарамі якога будуць у асноўным краіны ЕС.

✅ Ірландыя падтрымлівае заяўку Украіны на членства ў ЕС, заявіў прэм’ер-міністр Майкл Марцін.

✅ ЗША перадалі ў Закарпацкую вобласць 18 модульных будынкаў для ўнутрана перамешчаных асоб.

✅ Зяленскі кажа, што дарадцы лідараў 7 краін гатовы абмеркаваць змест міжнароднага пагаднення аб гарантыях бяспекі для Украіны – гэта ЗША, Вялікабрытанія, Турцыя, Польшча, Германія, Францыя, Ізраіль.

Ukrainian Women’s Guard

ПІДТРИМАЙТЕ НАС 

donate Ukrainian Women’s Guard PayPal  mail:    [email protected]

Підписуйтеся на наші канали та сторінки

Subscribe to our channels and pages

https://www.facebook.com/UkrZhinochaVarta

https://t.me/UWguardNewsEN

https://t.me/zhinkavarta

https://t.me/uaguard 


Español 

 

Victorias diarias de Ucrania. Noticias de la Guardia de Mujeres de Ucrania

 6 de abril de 2022

 

✅ Los guardias fronterizos ucranianos regresaron a las divisiones de “Ivankiv”  y “Mlachivka” en la región de Kyiv, que fueron atacadas por los ocupantes el 24 de febrero.

✅ Las Fuerzas Aéreas de las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyeron 8 misiles de crucero el día anterior. Los aviones de las Fuerzas Aéreas continuaron apoyando las acciones de los ejércitos terrestres de las Fuerzas de Defensa y lanzaron ataques aéreos contra los ocupantes.

✅ Mientras tanto, en la región de Kyiv, ya se está limpiando la carretera de Zhitómir y se está construyendo un puente temporal sobre el río Irpín.

✅ 3.846 personas fueron evacuadas este martes a través de corredores humanitarios, casi la mitad de ellas por transporte propio desde Mariupol

✅Estonia ha donado un envío de armas letales a Ucrania, incluidos misiles y minas antitanque, obuses, cañones antitanque sin retroceso, municiones y lanzagranadas.

Además, el paquete de ayuda para el ejército ucraniano incluye cascos, chalecos antibalas, dispositivos de visión nocturna, drones, etc.

✅ La República Checa envió varias docenas de tanques T-72 y vehículos de combate de infantería a Ucrania.

✅ Estados Unidos proporcionará a Ucrania otros 100 millones de dólares de ayuda.

✅ El ministro de Infraestructura, Oleksandr Kubrakov, dijo que la mayoría de las grandes empresas industriales públicas y privadas que proveen la economía de la región ya han reanudado su actividad.

 ✅ La Comunidad de la Energía ha creado para Ucrania un Fondo de la reconstrucción de la infraestructura energética destruida por la guerra rusa, cuyos donantes serán principalmente los estados miembros de la UE.

✅Irlanda apoya la solicitud de ingreso de Ucrania en la UE, dijo el primer ministro Michael Martin.

✅ Estados Unidos entregó 18 casas modulares para desplazados internos a la región de Zakarpatia.

✅ Zelenskі dice que los asesores de los líderes de 7 países están listos para discutir el contenido del acuerdo internacional sobre garantías de seguridad para Ucrania: Estados Unidos, Gran Bretaña, Turquía, Polonia, Alemania, Francia, Israel.

Ukrainian Women’s Guard

ПІДТРИМАЙТЕ НАС 

donate Ukrainian Women’s Guard PayPal  mail:    [email protected]

Підписуйтеся на наші канали та сторінки

Subscribe to our channels and pages

https://www.facebook.com/UkrZhinochaVarta

https://t.me/UWguardNewsEN

https://t.me/zhinkavarta

https://t.me/uaguard