Ukraine Crisis Media Center. Ukraine Under Attack – Digest 52. April 15, 2022. Russian War Crimes in Ukraine. Facts and Evidences (Türkçe, POLSKI)

On April 15, seven civilians were killed, including a kid, 34 wounded, by russian artillery shelling of Kharkiv.
Source: Head of Kharkiv Regional Military Administration

#BuchaMassacre. Over 900 bodies of civilians were found in the Kyiv region, 350 of them in Bucha. All these people were murdered by russian invaders in February and March 2022.
Source: Chief of the National Police in Kyiv Region

On April 14, three civilians were killed, seven injured, as russian invaders continued artillery shelling, air strikes and attempts of offensive in the Ukrainian-controlled part of Donetsk oblast.


Source: Head of Donetsk Regional Military Administration, National Police

On April 15, five civilians were killed, 15 wounded, as hostile russian troops bombarded Mykolaiv with cluster munitions, MLRS (Grad).


Source: Head of Mykolaiv Regional Military Administration

On April 14, two civilians were killed, two wounded, and 12 buildings damaged, as russian invaders bombarded the Ukrainian-controlled part of Luhansk oblast with artillery shells, air strikes and attempted the offensive.
Source: Head of Luhansk Regional Military Administration

Ukrainian Women’s Guard

ПІДТРИМАЙТЕ НАС 

donate Ukrainian Women’s Guard PayPal  mail:    [email protected]

Підписуйтеся на наші канали та сторінки

Subscribe to our channels and pages

https://www.facebook.com/UkrZhinochaVarta

https://t.me/UWguardNewsEN

https://t.me/zhinkavarta

https://t.me/uaguard 


Türkçe

15 Nisan’da Kharkiv’e Rus topçusu tarafından düzenlenen saldırıda biri çocuk olmak üzere yedi sivil öldü, 34’ü yaralandı.
Kaynak: Harkov Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı

#BuchaMassacre. Kyiv bölgesinde, 350’si Bucha’da olmak üzere 900’den fazla sivil cesedi bulundu. Bütün bu insanlar, Şubat ve Mart 2022’de Rus işgalciler tarafından öldürüldü.
Kaynak: Kyiv Bölgesi Ulusal Polis Şefi

14 Nisan’da, Rus işgalcilerin Donetsk bölgesinin Ukrayna tarafından kontrol edilen bölümünde topçu atışları, hava saldırıları ve saldırı girişimlerine devam etmesi nedeniyle üç sivil öldü, yedi kişi yaralandı.


Kaynak: Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı, Ulusal Polis

15 Nisan’da, düşman Rus birlikleri Mykolaiv’i misket bombaları BM-21 (Grad) ile bombalarken beş sivil öldü, 15 kişi yaralandı.


Kaynak: Mykolaiv Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı

14 Nisan’da Rus işgalcilerin Luhansk bölgesinin Ukrayna kontrolündeki bölümünü top mermileri, hava saldırıları ve saldırı girişiminde bulunmaları nedeniyle iki sivil öldü, iki kişi yaralandı ve 12 bina hasar gördü.
Kaynak: Luhansk Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı

Ukrainian Women’s Guard

ПІДТРИМАЙТЕ НАС 

donate Ukrainian Women’s Guard PayPal  mail:    [email protected]

Підписуйтеся на наші канали та сторінки

Subscribe to our channels and pages

https://www.facebook.com/UkrZhinochaVarta

https://t.me/UWguardNewsEN

https://t.me/zhinkavarta

https://t.me/uaguard 


POLSKI

Ukraińskie Centrum Mediów Kryzysowych

Ukraina zaatakowana – Przegląd 52

15 kwietnia 2022. 

Rosyjskie zbrodnie wojenne w Ukrainie

Fakty i dowody

15 kwietnia w wyniku rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego Charkowa zginęło siedem cywilów, w tym dziecko, 34 osoby zostały ranne.
Źródło: Przewodniczący Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej

#BuchaMassacre W obwodzie kijowskim znaleziono ponad 900 ciał cywilów, w tym 350 na Buczu. Wszyscy ci ludzie zostali zamordowani przez rosyjskich okupantów w lutym i marcu 2022 roku.
Źródło: Szef Policji Państwowej w obwodzie kijowskim

14 kwietnia zginęły trzy osoby cywilne, a siedem zostało rannych, podczas kontynuacji ostrzału artyleryjskiego przez rosyjskich agressorów, ataki lotnicze i próby ofensywy w kontrolowanej przez Ukrainę części obwodu donieckiego.


Źródło: Przewodniczący Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej, Policja Narodowa

15 kwietnia pięć osób cywilnych zginęło, 15 zostało rannych, gdy wrogie wojska rosyjskie zbombardowały Mikołajów przy użyciu bomb kasetowych i wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet (Grad).


Źródło: Przewodniczący Obwodowej Administracji Wojskowej w Mikołajowie

14 kwietnia dwóch cywilów zginęło, dwóch zostało rannych, 12 budynków zostało uszkodzonych, gdy rosyjscy agressorzy zbombardowali pociskami artyleryjskimi i lotniczymi kontrolowaną przez Ukrainę część obwodu ługańskiego i podjęli prób ofensywy.
Źródło: Przewodniczący Ługańskiej Obwodowej Administracji Wojskowej

Ukrainian Women’s Guard

ПІДТРИМАЙТЕ НАС 

donate Ukrainian Women’s Guard PayPal  mail:    [email protected]

Підписуйтеся на наші канали та сторінки

Subscribe to our channels and pages

https://www.facebook.com/UkrZhinochaVarta

https://t.me/UWguardNewsEN

https://t.me/zhinkavarta

https://t.me/uaguard 


Ukrainisches Krisen-Medienzentrum

Ukraine unter Beschuss – Auszug 52

15 April 2022  

Russische Kriegsverbrechen in der Ukraine
Fakten und Beweise

Am 15. März wurden bei russischem Artilleriebeschuss in Charkiw sieben Zivilisten getötet, darunter ein Kind, und 34 verletzt.
Quelle: Leiter der Militärverwaltung des Gebiets Charkiw

#BuchaMassacre. Über 900 Leichen von Zivilisten wurden im Gebiet Kyjiw gefunden. 350 von ihnen kamen aus Butscha. Alle diese Menschen wurden im Februar und März 2022 von russischen Invasoren ermordet.
Quelle: Chef der Nationalen Polizei im Gebiet Kyjiw

Am 14. April wurden drei Zivilisten getötet und sieben verletzt, als die russischen Angreifer den Artilleriebeschuss, die Luftangriffe und die Angriffsversuche in dem von der Ukraine kontrollierten Teil des Gebiets Donezk fortgesetzt haben.


Quelle: Leiter der regionalen Militärverwaltung von Donezk, Nationale Polizei

Am 15. April wurden fünf Zivilisten getötet und 15 verletzt, als feindliche russische Truppen Streumunition einsetzten und Mykolajiw mit MLRS beschossen.


Quelle: Leiter der Militärverwaltung des Gebiets Mykolajiw.

Die russischen Angreifer setzen Artilleriebeschuss, Luftangriffe und Angriffsversuche in dem von der Regierung kontrollierten Teil des Gebietes Luhansk fort. Am 14. April wurden zwei Zivilisten getötet, zwei weitere wurden verletzt. 12 Gebäude werden beschädigt.
Quelle: Leiter der Militärverwaltung des Gebietes Luhansk.

Ukrainian Women’s Guard

ПІДТРИМАЙТЕ НАС 

donate Ukrainian Women’s Guard PayPal  mail:    [email protected]

Підписуйтеся на наші канали та сторінки

Subscribe to our channels and pages

https://www.facebook.com/UkrZhinochaVarta

https://t.me/UWguardNewsEN

https://t.me/zhinkavarta

https://t.me/uaguard