Ukraine Crisis Media Center. Ukraine Under Attack – Digest 22 March 16, 2022. Russian War Crimes in Ukraine. Facts and Evidences/Український кризовий медіа-центр. Україна під обстрілами – Дайджест 22 16 березня 2022. Російські воєнні злочини в Україні. Факти і докази (Українська, Русский, Polski, БЪЛГАРСКИ, Español, Deutsch)


On March 16, three people were killed and five people were injured in Kharkiv market after being hit by the Russian artillery shelling.
Source: State Emergency Service of Ukraine.
On March 16, Russian soldiers fired on civilian vehicles heading from Mariupol to Zaporizhzhya. At least five people, including a kid, were injured. The war crime was committed by Russian troops near Stepnohirsk, Zaporizhzhya oblast.


Sources: General Staff of Ukrainian Armed Forces, Zaporizhya Regional Military Administration.
On March 16, when the curfew ended, ten people trying to buy bread were killed in a Russian air strike in Chernihiv.

Source: media.
On March 16, the Russian jet bombed the theater in Mariupol. The theater was turned into a shelter for people who lost their homes. The number of dead and injured people can not be counted.

Source: Mariupol City Council.
On March 15, Russian invaders killed two journalists, Pierre Zakrzewski and Iryna Kuvshynova, in Irpin, Kyiv oblast. The journalists were covering civilians’ evacuation.
Source: CNN.


Українська
Український кризовий медіа-центр
Україна під обстрілами – Дайджест 22 
16 березня 2022. 
Російські воєнні злочини в Україні
Факти і докази
16 березня росіяни обстріляли харківський базар. Троє людей загинуло, пʼятеро поранені.

Джерело: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
16 березня російські солдати обстріляли цивільне авто, яке рухалося з Маріуполя до Запоріжжя. Поранено щонаймеше пʼятеро людей, серед яких діти. Воєнний злочин вчинили російські війська неподалік Степногірська Запорізької області.


Джерело:Генеральний штаб Збройних Сил України, Запорізька обласна воєнна адміністрація
16 березня десятеро людей, які намагалися купити хліб після закінчення комендантської години, загинули внаслідок авіаудару по Чернігові.

Джерело: ЗМІ
16 березня російські літаки скинули бомби на театр в  Маріуполі. Театр служив прихистком для людей, які втратили домівки. Точно встановити кількість загиблих і поранених поки неможливо.

Джерело: Маріупольська міська рада
15 березня російські окупанти вбили журналістів Пʼєра Закревські та Ірину Кувшинову в Ірпені Київської області. Журналісти висвітлювали евакуацію мирного населення.
Джерело: CNN.

Русский
Украинский кризисный медиацентр
Украина під ударом – Дайджест 22
16 марта 2022 г. 
Военные преступления России в Украине
Факты и доказательства
16 марта россияне обстреляли харьковский рынок. Три человека погибли, пять ранены.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
16 марта российские военные обстреляли гражданские автомобили, следовавшие из Мариуполя в Запорожье.  По меньшей мере пять человек, в том числе ребенок, получили ранения.  Военное преступление было совершено российскими войсками под Степногорском Запорожской области.


Источники: Генеральный штаб ВСУ, Запорожская областная военная администрация
16 марта по завершении комендантского часа 10 человек, пытавшихся купить хлеб, были убиты в результате авиаудара российской авиации в Чернигове.

Источник: соцсети
16 марта российский самолет разбомбил драматический театр в Мариуполе.  Театр стал убежищем для людей, потерявших жилье.  Количество погибших и раненых не поддается учету.
Источник: Мариупольский городской совет
15 марта в Ирпене Киевской области российские оккупанты убили двух журналистов, Пьера Закшевского и Ирину Кувшинову.  Журналисты освещали эвакуацию мирных жителей.
 Источник: CNN.

Polski

Ukraińskie Centrum Mediów Kryzysowych
Ukraina zaatakowana – Przegląd 22
16 Marca 2022. 
Rosyjskie zbrodnie wojenne w Ukrainie 
Fakty i dowody
16 marca Rosjanie ostrzelali targ w Charkowie. Trzy osoby zginęły, a pięć zostało rannych.

Źródło: Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych
16 marca rosyjscy żołnierze ostrzelali cywilny samochód jadący z Mariupola do Zaporoża. Co najmniej pięć osób zostało rannych, w tym dzieci. Zbrodnia wojenna została popełniona przez wojska rosyjskie w pobliżu Stepnogorska w obwodzie zaporoskim.


Źródło:  Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, Zaporozka Obwodowa Administracja Wojskowa
16 marca podczas nalotu w Czernihowie zginęło dziesięć osób próbujących kupić chleb po godzinie policyjnej.
https://uavarta.org/wp-content/uploads/2022/03/4-15.png
Źródło: media
16 marca rosyjski samolot zbombardował Teatr Dramatyczny w Mariupolu. Teatr stał się schronieniem dla ludzi, którzy stracili domy. Nie da się zliczyć zabitych i rannych.

Źródło: Rada Miasta Mariupol
15 marca w Irpeniu w obwodzie kijowskim dwóch dziennikarzy, Pierre Zakszewski i Irina Kuvshinova, zostało zabitych przez rosyjskich okupantów. Dziennikarze relacjonowali ewakuację ludności cywilnej.
 Źródło: CNN.

БЪЛГАРСКИ

Украински кризисен медиа-център
Украйна под атака – Дайджест №22
16 март 2022 г. 
Военните престъпления на Русия в Украйна
Факти и доказателства
На 16 март руснаците обстреляха пазара в Харкив. Трима души загинаха, а петима бяха ранени.

Източник: Държавната служба за извънредни ситуации
На 16 март руските военни стреляха по цивилни превозни средства по пътя от Мариупол за Запорижжя. Най-малко петима души, включително дете, са ранени. Военното престъпление е извършено от руските войски край Степногорск, Запорижка област.


Източници: Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна, Запорижка областна военна администрация
На 16 март, след края на полицейския час, 10 души, които се опитвали да си купят хляб, били убити при въздушен удар на руската авиация в Чернихив.

Източник: социалните мрежи
На 16 март руски самолет бомбардира драматичния театър в Мариупол. Театърът бе убежище за хора, загубили домовете си. Броят на загиналите и ранените е невъзможно да се установи.

Източник: Мариуполският градски съвет
На 15 март в Ирпин, Киевска област, руските нашественици убиха двама журналисти Пиер Закшевски и Ирина Кувшинова. Журналисти отразяваха евакуацията на цивилни.
 Източник: CNN.

Español
Centro de Medios de Crisis de Ucrania 
Ucrania bajo ataque – Compendio 22 
16 de marzo de 2022. 
Crímenes de guerra rusos en Ucrania 
Hechos y Evidencias
El 16 de marzo tres personas murieron y cinco resultaron heridas en el mercado de Kharkiv después del golpe de los bombardeos de la artillería rusa. 

Fuente: Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania.
El 16 de marzo los soldados rusos dispararon contra vehículos civiles que se dirigían de Mariupol a Zaporizhzhya. Al menos cinco personas, incluido un niño, resultaron heridas. El crimen de guerra fue cometido por tropas rusas cerca de Stepnohirsk, región de Zaporizhzhya.

Fuentes: Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Administración Militar Regional de Zaporizhya. 
El 16 de marzo, al terminarse el toque de queda, diez personas que intentaban comprar pan murieron en un ataque aéreo ruso en Chernihiv. 

Fuente: medios.
El 16 de marzo un jet ruso bombardeó el teatro de Mariupol. El teatro se convirtió en un refugio para las personas que perdieron sus hogares. No se puede contar el número de muertos y heridos.

Fuente: Ayuntamiento de Mariupol. 
El 15 de marzo, los invasores rusos mataron a dos periodistas, Pierre Zakrzewski e Iryna Kuvshynova, en Irpin, región de Kyiv. Los periodistas cubrían la evacuación de los civiles. 
Fuente: CNN.

Deutsch
Ukrainische Krisen-Medienzentrum 
Ukraine unter Beschuss – Auszug 22
15 März 2022  
Russische Kriegsverbrechen in der Ukraine
Fakten und Beweise
Am 16. März wurden auf dem Markt von Charkiw drei Menschen getötet und fünf Personen verletzt, nachdem sie von russischem Artilleriebeschuss getroffen worden waren.

Quelle: Staatlicher Notdienst der Ukraine.
Am 16. März schossen russische Soldaten auf zivile Fahrzeuge, die von Mariupol nach Saporischschja unterwegs waren. Mindestens fünf Menschen, darunter ein Kind, wurden verletzt. Das Kriegsverbrechen wurde von russischen Truppen in der Nähe von Stepnohirsk, Oblast Saporischschja, begangen.


Quellen: Generalstab der ukrainischen Streitkräfte, Regionale Militärverwaltung Saporischschja.
Am 16. März, als die Ausgangssperre endete, wurden zehn Menschen, die Brot kaufen wollten, bei einem russischen Luftangriff in Tschernihiw getötet.

Quelle: Medien.
Am 16. März bombardierte der russische Jet das Theater in Mariupol. Das Theater wurde in einen Zufluchtsort für Menschen umgewandelt, die ihr Zuhause verloren hatten. Die Zahl der Toten und Verletzten kann nicht gezählt werden.