News Digest by Ukrainian Women’s Guard of 15.03.2022 Ukrainian Daily Victories (Українською, English, POLSKI)/Новини Української Жіночої Варти 15.03.2022 Українські щоденні перемоги. (Українською, English, POLSKI)


Новини Української Жіночої Варти 15.03.2022
Українські щоденні перемоги.
 
✅  Україні вдалося зупинити агресора, розгорнути частини резерву і на визначених напрямках перейти в контрнаступ — такими втішними новинами поділився головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

✅ Зокрема, сьогодні ЗСУ відбили атаку російських військ під Харковом і відкинули ворога за межі попередніх позицій, про що розповів голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

З Маріуполя вже виїхали дві тисячі легкових машин. Ще дві тисячі стоять на виїзді з міста. Люди прямують до Запоріжжя.

✅ Тим часом, Верховна Рада проголосувала за визнання добровольців Територіальної оборони ветеранами війни.

✅ Сьогодні з Маріуполя гуманітарним коридором на приватних авто виїхало близько 20 тисяч людей

Маріуполь

 І остання довгоочікувана хороша новина – Верховна Рада України позбавила Іллю Киву мандату народного депутата. Давно пора

Ківа
Українська Жіноча Варта
Підписуйтеся на наші канали та сторінки
https://www.facebook.com/UkrZhinochaVarta/?ref=pages_you_manage
https://t.me/UWguardNewsEN
https://t.me/zhinkavarta
https://t.me/uaguard
ENGLISH
Ukrainian Woman Guard News 15.03.2022
Ukrainian daily victories.
 
✅  Ukraine managed to stop the enemy, to deploy reserve units and to counterattack in certain areas — such comforting news were shared by Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Valeriy Zaluzhny.

✅ Today, the Armed Forces of Ukraine repelled the attack of Russian troops near Kharkiv and pushed the enemy out of the previous positions, as it was reported by the head of the Kharkiv Regional State Administration Oleg Sinegubov.

2K cars managed to exit Mariupol. Another two thousand cars are ready to leave the town. People are heading to Zaporizhzhia. 

✅ Meanwhile, the Verkhovna Rada voted to recognize the Territorial Defense volunteers as war veterans. 

✅ Today, around 20K people left Mariupol by private cars along the humanitarian corridor. 

 And the last long-awaited good news is that the Verkhovna Rada of Ukraine deprived Ilya Kiva of the mandate of a people’s deputy. It’s high time to do this.  


Ukrainian Women’s Guard
Subscribe to our channels and pages
https://www.facebook.com/UkrZhinochaVarta
https://t.me/UWguardNewsEN
https://t.me/zhinkavarta
https://t.me/uaguard 
POLSKI
Wiadomości Ukrainskiej Straży Kobiecej 15.03.2022
Codzienne Zwycięstwa Ukrainy.
 
✅  Ukrainie udało się powstrzymać agresora, rozlokować rezerwowe jednostki i przeprowadzić kontratak w wyznaczonych kierunkach — taką pocieszającą informacją podzielił się dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy Walerij Zaluzhniy.

✅ W szczególności dzisiaj Siły Zbrojne odparły atak wojsk rosyjskich pod Charkowem i wypchnęły wroga z dotychczasowych pozycji – powiedział szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Oleh Siniegubow.

Z Mariupola wyjechały już dwa tysiące samochodów. Kolejne dwa tysiące wyjeżdżają z miasta. Ludzie jadą do Zaporoża.

✅ Tymczasem Rada Najwyższa przegłosowała uznanie ochotników Obrony Terytorialnej za weteranów wojennych.

✅ Blisko 20 tys. osób wyjechało dziś z Mariupola korytarzem humanitarnym przez samochody prywatne.

I najnowsza dobra wiadomość jest taka, że Rada Najwyższa Ukrainy unieważniła mandat deputowanego ludowego dla Illi Kywy. Nadszedł czas.


Ukrainian Women’s Guard
Subscribe to our channels and pages
https://www.facebook.com/UkrZhinochaVarta
https://t.me/UWguardNewsEN
https://t.me/zhinkavarta
https://t.me/uaguard