News Digest by Ukrainian Women’s Guard of 11.03.2022 Ukrainian Daily Victories/Новини Української Жіночої Варти 11.03.2022 Українські щоденні перемоги. (Українською, English, Deutsch, Polski)


УКРАЇНСЬКОЮ 11.03.2022
Українські щоденні перемоги.

✅ Президент Володимир Зеленський у своєму новому зверненні розповів дуже важливу новину! «Ми вже досягли стратегічного перелому. Ми вже йдемо до нашої перемоги», – заявив він.

 
 

✅ Добро переможе. Маріанна, вагітна дівчина з розбомбованої окупантами лікарні Маріуполя, яка потрапила на світлини журналістів, вчора ввечері народила дівчинку. Зараз мама та дитина в порядку.

Тим часом, Міністерство економіки спільно з урядами інших країн шукають механізм передачі Україні 415 мільярдів арештованих золотовалютних резервів центробанку РФ.

 
✅ У п’ятницю з Бучі Київської області було евакуйовано 1 800 людей, 1 000 мешканців Гостомеля прибули в Білогородку.

✅ Українські бійці знищили командувача 29-ї армії Східного військового округу Росії, генерал-майора Андрія Колеснікова.

 
Українська Жіноча Варта
Підписуйтеся на наші канали та сторінки
https://www.facebook.com/UkrZhinochaVarta/?ref=pages_you_manage
https://t.me/UWguardNewsEN
https://t.me/zhinkavarta
https://t.me/uaguard
 
 ENGLISH

The everyday victories of Ukraine

✅ In his new address, President Volodymyr Zelensky has made an important statement. “We have reached a strategic turning point. We are already on our way to victory,” he said.


✅ Good will win. Marianna, a pregnant woman from the Mariupol maternity hospital bombed by the russian occupiers, whose photo was featured by all key international news agencies, gave birth to a baby girl last night. Right now both mom and baby are fine.

✅ At the same time, Ukraine’s Ministry of Economy, together with the governments of other countries, are looking for a mechanism to transfer 415 billion seized gold and foreign exchange reserves of the Central Bank of the Russian Federation to Ukraine.

✅ 1,800 people were evacuated from Bucha, Kyiv region, on Friday, and 1,000 Hostomel residents arrived in Bilohorodka.

✅ Ukrainian fighters killed the commander of the 29th Army of the Eastern Military District of Russia, Major General Andrey Kolesnikov.

Ukrainian Women’s Guard
Subscribe to our channels and pages
https://www.facebook.com/UkrZhinochaVarta
https://t.me/UWguardNewsEN
https://t.me/zhinkavarta
https://t.me/uaguard 
 
Deutsch
Ukrainische Tagessiege
 
✅ In seiner neuen Ansprache hat der Präsident Wolodymyr Selenskyj sehr wichtige Nachricht mitgeteilt! „Wir haben bereits einen strategischen Wendepunkt erreicht. Wir sind bereits auf dem Weg zum Sieg“, sagte er.

✅ Das Gute wird gewinnen. Marianna, ein schwangeres Mädchen aus dem von den Besatzern bombardierten Krankenhaus von Mariupol, das von Journalisten fotografiert wurde, brachte letzte Nacht ein kleines Mädchen zur Welt. Jetzt geht es Mutter und Baby gut.

✅ Inzwischen sucht das Wirtschaftsministerium zusammen mit den Regierungen anderer Länder nach einem Mechanismus, um 415 Milliarden beschlagnahmte Gold- und Devisenreserven der Zentralbank der Russischen Föderation in die Ukraine zu transferieren.

✅ Am Freitag wurden 1.800 Menschen aus Bucha im Gebiet Kyiv evakuiert und 1.000 Einwohner von Gostomel kamen in Bilogorodka an.

✅ Ukrainische Kämpfer haben den Kommandanten der 29. Armee des östlichen Militärbezirks Russlands, Generalmajor (Zweisternegeneral) Andrij Kolesnikow, getötet.

 
Ukrainian Women’s Guard
Subscribe to our channels and pages
https://www.facebook.com/UkrZhinochaVarta
https://t.me/UWguardNewsEN
https://t.me/zhinkavarta
https://t.me/uaguard 
 
Polski
Codzienne Zwycięstwa Ukrainy

✅ Prezydent Wołodymyr Zełenski w swoim nowym komunikacie powiadomił bardzo ważną nowość! “Już osiągnęliśmy przełom strategiczny. Już zmierzamy do naszego zwycięstwa” – powiedział on.

✅ Dobro zwycięży. Marianna, dziewczyna w ciąży ze zdewastowanego przez okupantów szpitala w Mariupolu, która trafiła na zdjęcia dziennikarzy, wczoraj wieczorem urodziła dziewczynkę. Obecnie matka i dziecko są w porządku.

Tymczasem ministerstwo gospodarki wraz z rządami innych państw szukają sposobu przekazania Ukrainie 415 mld. aresztowanych rezerw złota i walut banku centralnego FR.

✅ W piątek z Buczy w obwodzie kijowskim zostało ewakuowano 1,8 tys. osób, 1 tys. mieszkańców Hostomela przybyły do Białogrodki.
✅ Ukraińscy żołnierze zlikwidowali dowódcę 29-tej armii Wschodniego Okręgu Wojskowego Rosji generała majora Andrieja Kolesnikowa.
 
Ukrainian Women’s Guard
Subscribe to our channels and pages
https://www.facebook.com/UkrZhinochaVarta
https://t.me/UWguardNewsEN
https://t.me/zhinkavarta
https://t.me/uaguard