Digest 57 April 20, 2022 Russian War Crimes in Ukraine Facts and Evidences/Дайджест 57 20 квітня 2022 Російські військові злочини в Україні Факти і докази (ENGLISH,MAGYAR /УГОРСЬКА,Deutsch, POLSKI)

Ukraine Crisis Media Center Ukraine Under Attack Ukraine Facts and Evidences/Український кризовий медіа-центр Україна під обстрілами
Відділ моніторингу #УЖВ

Ukrainian Women’s Guard Monitoring Department

On April 19, 3 civilians were killed, 5 wounded, as russians intensified shelling and attempted the offensive in the Donetsk oblast.

Source: Head of the Donetsk Regional Military Administration

 

On April 19, intense russian shelling killed 6 civilians, injured 19. At least 560 inhabitants of the Kharkiv region have been killed since the large-scale russian invasion started.

 

Source: Head of the Donetsk Regional Military Administration, Chief of the National Police Department in Kharkiv Region, General Prosecutor’s Office

 

Hostile russian troops continued laying siege to Mariupol. The city was bombarded with artillery and air strikes. Moreover, they terrorize civilians living in the occupied part of the city. Thousands of inhabitants of Mariupol were illegally deported to russia.

Source: Reuters, local authorities

Ukrainian Women’s Guard

ПІДТРИМАЙТЕ НАС 

donate Ukrainian Women’s Guard PayPal  mail:    [email protected]

Підписуйтеся на наші канали та сторінки

Subscribe to our channels and pages

https://www.facebook.com/UkrZhinochaVarta

https://t.me/UWguardNewsEN

https://t.me/zhinkavarta

https://t.me/uaguard 


MAGYAR /УГОРСЬКА

 

Ukrajna Válság Médiaközpont.  Ukrajna támadás alatt. digest, 2022. április 20-a

Orosz háborús bűnök Ukrajnában. Тények és bizonyítékok.

Április 19-én 3 civil meghalt, 5 megsebesült, amikor az oroszok fokozták az ágyúzást és megkísérelték az offenzívát a Donyeck területen.

Forrás: Donyeck Regionális Katonai Igazgatóság vezetője

 

Április 19-én heves orosz lövöldözésben 6 civil meghalt, 19 megsebesült. A nagyszabású orosz invázió kezdete óta a harkivi terület legalább 560 lakosa vesztette életét.

Forrás: a Donyecki Területi Katonai Igazgatóság vezetője, a Harkiv terület országos rendőrfőosztályának vezetője, Legfőbb Ügyészség

 

Az ellenséges orosz csapatok folytatták Mariupol ostromát. A várost tüzérségi és légicsapásokkal bombázták. Sőt, terrorizálják a megszállt városrészben élő civileket. Mariupol lakosainak ezreit deportálták illegálisan Oroszországba.

Forrás: Reuters, helyi hatóságok

Ukrainian Women’s Guard

ПІДТРИМАЙТЕ НАС 

donate Ukrainian Women’s Guard PayPal  mail:    [email protected]

Підписуйтеся на наші канали та сторінки

Subscribe to our channels and pages

https://www.facebook.com/UkrZhinochaVarta

https://t.me/UWguardNewsEN

https://t.me/zhinkavarta

https://t.me/uaguard 


Deutsch

Ukrainisches Krisen-Medienzentrum   Ukraine unter Beschuss – Auszug 57  April 2022  

Russische Kriegsverbrechen in der Ukraine  Fakten und Beweise Ukrainian Women’s Guard

 

Am 19. April wurden 3 Zivilisten getötet und 5 verwundet, als die Russen den Beschuss verstärkten und eine Offensive im Gebiet Donezk starteten.

Quelle: Leiter der regionalen Militärverwaltung von Donezk

 

Am 19. April wurden bei einem intensiven russischen Beschuss 6 Zivilisten getötet und 19 verletzt. Mindestens 560 Einwohner der Region Charkiw wurden seit Beginn der russischen Invasion getötet.

Quelle: Leiter der regionalen Militärverwaltung von Donezk, Leiter der nationalen Polizeiabteilung im Gebiet Charkiw, Generalstaatsanwaltschaft

 

Feindliche russische Truppen haben die Belagerung von Mariupol fortgesetzt. Die Stadt wurde mit Artillerie- und Luftangriffen bombardiert. Außerdem terrorisieren sie die Zivilbevölkerung im besetzten Teil der Stadt. Tausende Einwohner von Mariupol wurden illegal nach Russland deportiert.

Quelle: Reuters, lokale Behörden

ПІДТРИМАЙТЕ НАС 

donate Ukrainian Women’s Guard PayPal  mail:    [email protected]

Підписуйтеся на наші канали та сторінки

Subscribe to our channels and pages

https://www.facebook.com/UkrZhinochaVarta

https://t.me/UWguardNewsEN

https://t.me/zhinkavarta

https://t.me/uaguard 


POLSKI

Ukraine Crisis Media Center  Ukraine Under Attack – Digest 57   April 20, 2022. 

Russian War Crimes in Ukraine   Facts and Evidences

19 kwietnia 3 osoby cywilne zginęły, 5 zostało rannych, gdy Rosjanie zintensyfikowali ostrzał i podjęli próbę ofensywy w obwodzie donieckim.

 

Źródło: Przewodniczący Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej

 

19 kwietnia w wyniku intensywnego rosyjskiego ostrzału zginęło 6 cywilów, 19 zostało rannych. Od rozpoczęcia inwazji rosyjskiej na pełną skalę zginęło co najmniej 560 mieszkańców obwodu charkowskiego.

Źródło: Przewodniczący Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej, Komendant Policji Państwowej w obwodzie charkowskim, Prokuratura Generalna

 

Wrogie wojska rosyjskie kontynuowały oblężenie Mariupola. Miasto było ostrzeliwane z artylerii i poddawane atakom lotniczym. Ponadto Rosjanie terroryzują ludność cywilną mieszkającą w okupowanej części miasta. Tysiące mieszkańców Mariupola zostało nielegalnie deportowanych do Rosji.

Źródło: Reuters, władze lokalne

 

ПІДТРИМАЙТЕ НАС 

donate Ukrainian Women’s Guard PayPal  mail:    [email protected]

Підписуйтеся на наші канали та сторінки

Subscribe to our channels and pages

https://www.facebook.com/UkrZhinochaVarta

https://t.me/UWguardNewsEN

https://t.me/zhinkavarta

https://t.me/uaguard