Digest 49 April 12, 2022 Russian War Crimes in Ukraine Facts and Evidences/Дайджест 49 12 квітня 2022 Російські військові злочини в Україні Факти і докази (ENGLISH, POLSKI, Türkçe, DEUTSCH)

Ukraine Crisis Media Center Ukraine Under Attack Ukraine Facts and Evidences/Український кризовий медіа-центр Україна під обстрілами
Відділ моніторингу #УЖВ

Ukrainian Women’s Guard Monitoring Department

More than 20,000 civilians were killed in Mariupol since the beginning of large-scale russian invasion. 40 per cent of apartment houses are destroyed. Combat actions in the city are ongoing.

Source: Head of Donetsk Regional Military Administration, Mariupol City Council.

 

russian aggressors continue shells of government-controlled cities of Luhansk region. On April 11, eight houses were damaged, a civilian was killed.

Source: Head of Luhansk Regional Military Administration.

 

russian aggressors continue shells of government-controlled cities and villages of Donetsk region. On April 11, three civilians were killed, eight more were injured.

Source: Head of Donetsk Regional Military Administration.

 

#BuchaMassacre 403 bodies of killed Ukrainians have been found in Bucha, Kyiv region. These people were killed during russian occupation. Today, law enforcement officers started exhumation of second large mass burial in the city that includes more than 50 bodies.

Source: Mayor of Bucha.

 

Ukrainian law enforcement officers continue discovering more and more fact of war crimes committed by russian aggressors during the occupation of Kyiv region. Six bodies of killed civilians were founded in the cellar of reside house in Shevchenkove village, Brovary district.

Source: General Prosecutor’s Office.

Ukrainian Women’s Guard

ПІДТРИМАЙТЕ НАС 

donate Ukrainian Women’s Guard PayPal  mail:    [email protected]

Підписуйтеся на наші канали та сторінки

Subscribe to our channels and pages

https://www.facebook.com/UkrZhinochaVarta

https://t.me/UWguardNewsEN

https://t.me/zhinkavarta

https://t.me/uaguard 


POLSKI

Ukraińskie Centrum Mediów Kryzysowych Ukraina zaatakowana – Przegląd 49 12 kwietnia 2022 r.

Rosyjskie zbrodnie wojenne w Ukrainie Fakty i dowody

Od początku inwazji rosyjskiej na dużą skalę w Mariupolu zginęło ponad 20 000 cywilów. 40 procent domów mieszkalnych jest zniszczonych. W mieście trwają działania bojowe.

Źródło: Przewodniczący Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej, Rada Miejska Mariupola.

 

rosyjscy agresorzy kontynuują ostrzał kontrolowanych przez rząd ukraiński miast obwodu ługańskiego. 11 kwietnia uszkodzeniu uległo osiem domów, zginęła osoba cywilna.

Źródło: Przewodniczący Ługańskiej Obwodowej Administracji Wojskowej.

 

rosyjscy agresorzy kontynuują ostrzał kontrolowanych przez rząd ukraiński miast i wsi regionu donieckiego. 11 kwietnia zginęło trzech cywilów, a ośmiu zostało rannych.

Źródło: Przewodniczący Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej.#BuchaMassacre 403 ciała zabitych Ukraińców znaleziono w Buczy w obwodzie kijowskim. Ci ludzie zginęli podczas okupacji rosyjskiej. Dzisiaj funkcjonariusze organów ścigania rozpoczęli ekshumację drugiego dużego masowego pochówku w mieście, gdzie się znajduje ponad 50 ciał.

Źródło: Mer Buczy.

 

Ukraińscy funkcjonariusze organów ścigania wciąż odkrywają coraz więcej faktów o zbrodniach wojennych popełnionych przez rosyjskich agresorów podczas okupacji obwodu kijowskiego. Sześć ciał zabitych cywilów zostało znalezionych w piwnicy domu mieszkalnego we wsi Szewczenkowe, rejon Browary.

Źródło: Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy.

Ukrainian Women’s Guard

ПІДТРИМАЙТЕ НАС 

donate Ukrainian Women’s Guard PayPal  mail:    [email protected]

Підписуйтеся на наші канали та сторінки

Subscribe to our channels and pages

https://www.facebook.com/UkrZhinochaVarta

https://t.me/UWguardNewsEN

https://t.me/zhinkavarta

https://t.me/uaguard 


Türkçe

Ukrayna Kriz Medya Merkezi        Ukrayna Saldırı Altında – Digest 49    12 Nisan 2022. 

Ukrayna’daki Rus Savaş Suçları   Gerçekler ve Deliller

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana Mariupol’da 20 binden fazla sivil öldürüldü. Apartmanların yüzde 40’ı yıkıldı. Şehirde muharebe eylemleri devam ediyor.

Kaynak: Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı, Mariupol Kent Konseyi.

 

11 Nisan’da, Luhansk Oblastı’nın hükümet kontrolündeki şehirlerinin yoğun Rus bombardımanı sonrasında sekiz ev hasar gördü, bir sivil öldü.

Kaynak: Luhansk Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı.

 

11 Nisan’da, düşman Rus birliklerinin Donetsk Oblastı’nın hükümet kontrolündeki şehir ve köylerine yönelik bombardımanını yoğunlaştırması nedeniyle üç sivil öldü, sekiz kişi yaralandı.

Kaynak: Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı.

 

#BuchaKatliamı. Kyiv’in Bucha kentinde öldürülen Ukraynalılara ait 403 ceset bulundu. Bu insanlar Rus işgali sırasında katledildi. Bugün kolluk kuvvetleri, 50’den fazla cesedin bulunduğu ikinci büyük toplu mezarın kazılmasına başladı.

Kaynak: Bucha Belediye Başkanı

 

Ukraynalı kolluk kuvvetleri, Kyiv bölgesinin işgali sırasında Rus saldırganlar tarafından işlenen savaş suçlarına dair giderek daha fazla kanıt keşfetmeye devam ediyor. Brovary ilçesine bağlı Shevchenkove köyündeki bir konutun mahzeninde öldürülen altı sivilin cesedi bulundu.

Kaynak: Başsavcılık

Ukrainian Women’s Guard

ПІДТРИМАЙТЕ НАС 

donate Ukrainian Women’s Guard PayPal  mail:    [email protected]

Підписуйтеся на наші канали та сторінки

Subscribe to our channels and pages

https://www.facebook.com/UkrZhinochaVarta

https://t.me/UWguardNewsEN

https://t.me/zhinkavarta

https://t.me/uaguard 


DEUTSCH

Medienzentrum zur Ukraine-Krise   Ukraine unter Beschuss – Digest 49  April 2022. 

Russische Kriegsverbrechen in der Ukraine  Fakten und Beweise

Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine wurden in Mariupol über 20 000 Zivilisten getötet. 40 Prozent der Wohngebäude wurden zerstört. Die Kämpfe in der Stadt dauern noch an. 

Quelle: Leiter der regionalen Militärverwaltung von Donezk, Stadtrat von Mariupol

 

Am 11. April wurden nach dem intensiven russischen Beschuss der von der Regierung kontrollierten Städte im Gebiet Luhansk acht Häuser beschädigt und ein Zivilist getötet.

Quelle: Leiter der Militärverwaltung der Region Luhansk.

 

Am 11. April wurden drei Zivilisten getötet und acht verwundet, als feindliche russische Truppen den Beschuss der von der Regierung kontrollierten Städte und Dörfer im Gebiet Donezk verstärkten. 

Quelle: Leiter der regionalen Militärverwaltung von Donezk.

 

#BuchaMassaker. 403 Leichen von Ukrainern wurden in Bucha, Gebiet Kiew, gefunden. Diese Menschen wurden während der russischen Besatzung massakriert. Heute haben Strafverfolgungsbeamte mit der Exhumierung des zweiten großen Massengrabs begonnen, in dem 50 Menschen begraben wurden.

Quelle: Bürgermeister von Bucha

 

Die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden finden immer mehr Beweise für Kriegsverbrechen, die von den russischen Aggressoren während der Besetzung der Region Kiew begangen wurden. Sechs Leichen von getöteten Zivilisten wurden im Keller eines Wohnhauses im Dorf Shevchenkove, Bezirk Brovary, gefunden.

Quelle: Büro des Generalstaatsanwalts

Ukrainian Women’s Guard

ПІДТРИМАЙТЕ НАС 

donate Ukrainian Women’s Guard PayPal  mail:    [email protected]

Підписуйтеся на наші канали та сторінки

Subscribe to our channels and pages

https://www.facebook.com/UkrZhinochaVarta

https://t.me/UWguardNewsEN

https://t.me/zhinkavarta

https://t.me/uaguard