Потрібно 170 років, аби зрівняти різницю в зарплатнях чоловіків і жінок


Згідно з даними Держстату, у першому півріччі 2017 року офіційна середньомісячна заробітна плата чоловіків перевищила зарплату жінок майже на 24,5%.
За цей період середня зарплата штатного працівника-чоловіка склала 7779 гривень, а жінки – 6243 гривень.
Найбільша різниця в заробітних платах між чоловіками та жінками у фінансовій і страховій сферах – жінки отримують майже 11 тис гривень за місяць, чоловіки майже 16,4 тис гривень; а також у мистецтві, спорті, розвагах та відпочинку – 5 тис гривень жінки й майже 10 тис гривень чоловіки відповідно.
Цікаво, що у промисловості, поштовій і кур’єрській діяльності, телекомунікаціях, оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів чоловіки заробляють у середньому на 2 тис гривень більше. А от у сфері охорони здоров’я, будівництві, науковій діяльності, сільському господарстві різниця на користь чоловіків становить близько тисячі гривень. Майже однаково жінки й чоловіки заробляють в освітній сфері, адміністративному обслуговуванні, діяльності в бібліотеках, архівах, музеях та інших закладах культури.
Хто заробляє більше: світові тенденції
За підрахунками Міжнародної організації праці, жінки у світі все ще заробляють у середньому 77 відсотків від того, що заробляють чоловіки. У звіті «Жінки в роботі, 2016» зазначається, що різницю в оплаті праці не можна пояснити виключно різним рівнем освіти та віку. Цей розрив часто пов’язаний із недооцінкою роботи, яку виконують жінки, а також навичок у секторах та професіях, де традиційно домінують жінки, дискримінації, та необхідності жінки робити перерви в кар’єрі або ж скорочувати робочі години, щоб встигати доглядати й виховувати дітей.
Гендерний компонент враховано в усіх Цілях сталого розвитку 2030, що слугують дороговказом для урядів країн-членів ООН. Зокрема, ціль № 5 ставить за мету досягнення гендерної рівності й розширення можливостей для жінок і дівчаток у всьому світі, ціль №5 покликана також забезпечити гідну працю для всіх.
Проте автори звіту Всесвітнього економічного Форуму в Давосі підрахували, що потрібно 170 років (!), аби подолати різницю в оплаті праці та можливостях працевлаштування для чоловіків і жінок.
Отже, світовій спільноті не залишається нічого іншого, як обмірковувати та впроваджувати невідкладні заходи, щоб подолати розрив гендерної рівності.
Україна: озираючись назад і порівнюючи з сусідами
У 2014 році середня місячна зарплата жінок становила 76% від заробітної плати чоловіків (відповідно 3037 і 3979 грн щомісяця), що суттєво не відрізняється від цьогорічних показників. Гендерний розрив між рівнями доходів – це основний показник нерівних економічних можливостей обох статей, наголошується в «Оцінці гендерних питань в Україні», яку опублікував Світовий банк.
Розрив у зарплатні між чоловіками та жінками в Україні є значно більшим за середнє значення в ЄС (майже 16,3 % серед 27 країн ЄС у 2013 році). У різних країнах-членах ЄС різниця в розмірі заробітної плати для жінок коливалася: від 5,5% в Італії та Люксембурзі, 7,7% в Польщі аж до 26,9% в Естонії.
Як бачимо, Україна суттєво відстає від розвинутих країни Європейського Союзу в забезпеченні рівної оплати праці жінкам. Суттєве скорочення розриву в доходах між жінками й чоловіками до середнього показника країн-членів ЄС до 2020 року повинно стати пріоритетом українського уряду, як і забезпечення гідного рівня заробітної платі для обох статей.
Оксана ХОМЕЙ
Джерело:povaha.org.ua

Відділ моніторингу Української Жіночої Варти