Digest 47 April 10, 2022 Russian War Crimes in Ukraine Facts and Evidences/Дайджест 47 10 квітня 2022 Російські військові злочини в Україні Факти і докази (ENGLISH,POLSKI)

Ukraine Crisis Media Center Ukraine Under Attack Ukraine Facts and Evidences/Український кризовий медіа-центр Україна під обстрілами
Відділ моніторингу #УЖВ

Ukrainian Women’s Guard Monitoring Department

177 Ukrainian children were killed, 336 wounded since russia invaded Ukraine. This data is not accurate and is being verified in the front lines in southern and eastern Ukraine.

Source: General Prosecutor’s Office

 

#BuchaMassacre. At least 1 222 civilians were killed in the Kyiv Oblast during the russian occupation of its northern territories. Their bodies have already been found. Most of Ukrainians were murdered in Bucha and Irpin.

Source: General Prosecutor’s Office.

 

Over 200 civilians were killed in Chernihiv during the russian siege of the city. Chernihiv has been hit by artillery, missiles, airstrikes and bombs.

Source: Head of Chernihiv Regional Military Administration

 

On April 9, two people were killed as russian aggressors shelled Slatyne village near Kharkiv. 

Source: Derhachi City Council.

 

To conceal their war crimes, hostile russian troops are burning bodies of killed defenders and inhabitants of the sieged Mariupol in their mobile crematoria. Over 5000 civilians were killed, fatally wounded or died from hunger in Mariupol since russia invaded Ukraine. The data might not be accurate. It is hard to estimate casualties in war conditions. 

Source: Advisor to the Mayor of Mariupol.

 

On April 9, four civilians were killed following 66 artillery hits of Kharkiv.

Source: Head of Kharkiv Regional Military Administration.

 

On April 9, four civilians were killed, four wounded in Vuhledar, some civilians wounded in Kransnohorivka, Novomykhailivka, as russian invaders continued heavy shelling of Ukrainian towns in Donetsk Oblast. 

Source: Head of Donetsk Regional Military Administration.

Ukrainian Women’s Guard

ПІДТРИМАЙТЕ НАС 

donate Ukrainian Women’s Guard PayPal  mail:    [email protected]

Підписуйтеся на наші канали та сторінки

Subscribe to our channels and pages

https://www.facebook.com/UkrZhinochaVarta

https://t.me/UWguardNewsEN

https://t.me/zhinkavarta

https://t.me/uaguard 


POLSKI

Ukraińskie Centrum Mediów Kryzysowych  Ukraina zaatakowana – Przegląd 47  10 kwietnia 2022 r. 

Rosyjskie zbrodnie wojenne w Ukrainie   Fakty i dowody

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę zginęło 177 ukraińskich dzieci, 336 zostało rannych. Dane te nie są dokładne i są weryfikowane na liniach frontu w południowej i wschodniej Ukrainie.

Źródło: Prokuratura Generalna

#BuchaMasacre. Co najmniej 1 222 cywilów zostało zabitych w obwodzie kijowskim podczas rosyjskiej okupacji jego północnych terenów. Ich ciała zostały już odnalezione. Najwięcej Ukraińców zamordowano w Buczu i w Irpieniu.

Źródło: Prokuratura Generalna.

Ponad 200 cywilów zginęło w Czernihowie podczas rosyjskiego oblężenia miasta. Na Czernihów spadły pociski artyleryjskie, rakietowe, lotnicze i bomby.

Źródło: Przewodniczący Czernihowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej

9 kwietnia dwie osoby zginęły w wyniku ostrzału przez rosyjskich agresorów wsi Słatyne w pobliżu Charkowa. 

Źródło: Rada miasta Derhacze.

Aby ukryć swoje zbrodnie wojenne, wojska rosyjskie palą ciała zabitych obrońców i mieszkańców oblężonego Mariupola w swoich mobilnych krematoriach. Ponad 5000 cywilów zostało zabitych, śmiertelnie rannych lub zmarło z głodu w Mariupolu od początku inwazji Rosji na Ukrainę. Dane te mogą być niedokładne. Trudno jest ustalić liczbę ofiar w warunkach wojennych. 

Źródło: Doradca mera Mariupola.

9 kwietnia w wyniku 66 ataków artyleryjskich na Charków zginęło czterech cywilów.  

Źródło: Przewodniczący Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej.

9 kwietnia w wyniku ciężkiego ostrzału ukraińskich miejscowości w obwodzie donieckim zginęło czterech cywilów, czterech zostały rannych w miejscowości Wuhłedar, kilku cywilów zostało rannych w miejscowościach Kransnohoriwka, Nowomychajliwka. 

Źródło: Przewodniczący Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej.

Ukrainian Women’s Guard

ПІДТРИМАЙТЕ НАС 

donate Ukrainian Women’s Guard PayPal  mail:    [email protected]

Підписуйтеся на наші канали та сторінки

Subscribe to our channels and pages

https://www.facebook.com/UkrZhinochaVarta

https://t.me/UWguardNewsEN

https://t.me/zhinkavarta

https://t.me/uaguard